Офіційний сайт Бабинецької селищної ради

 
 
 

Головна - Рішення ради

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку селища за 9 місяців 2014 року.

Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно

п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації селищна рада В И Р І Ш И Л А : 01-29-УІ

1.Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку селища за 1 півріччя 2014 року прийняти до відома.

2.Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих

проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати

не вдалося.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому

основними пріоритетами в роботі вважати:

- забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми

соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2014рік;

- створення умов подальшого зростання рівня доходів населення;

- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища;

- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;

- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів

до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального

страхування;

-сприяти роботи активістів селища в організації вивозу сміття, благоустрою вулиць, освітленню селища та збору допомоги для військовослужбовців .

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

01-29-УІ

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2014 року.

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за 9 місяців 2014 року відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-29-УІ

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 9 місяців 2014 року по доходах в сумі Один мільйон триста п’ятдесят шість тисяч чотириста сімдесят шість грн. (1356476грн.), по видатках в сумі Один мільйон триста тридцять тисяч триста шістдесят одна грн. ( 1330361грн)

3.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2014 р. склала -1147969грн., по видатках у сумі - 1120826грн.

4.Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2014 р. - 208507 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2014 р. склала - 209535 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

10.10.2014

02-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

 

 

Про внесення змін до рішення 24 сесії

селищної ради 6 скликання від 24.01.2014 р.

« Про селищний бюджет на 2014 рік».

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і фінансів, селищна рада ВИРІШИЛА: 03-29-УІ

1 Уабзаці 1 пункту 2 цифри “1538800”, “1368700”, замінити відповідно цифрами “1879500”, “1587500”

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

10.10.2014

03-29-УІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про погодження тарифів та норм на послуги водопостачання.

Відповідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» п.п. 2,3,4,6,9 ст. 6 ; ст.7; п.2 ст. 31 Закону України «Про порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», селищна рада В И Р І Ш И Л А : 04-29-УІ

Погодити КПКОР «Бородянкатепловодопостачання» тарифи на водопостачання для споживачів 1 групи - населення , 2 група – бюджетна сфера, 3 групи- інші організації; та водовідведення для споживачів 2 група – бюджетна сфера, 3 групи- інші організації, а саме:

Водопостачання:

1 групи – населення - вартість 1м.куб. питної води з ПДВ – 8,26 грн/м3

2 група – бюджетна сфера - вартість 1м.куб. питної води з ПДВ – 8,26 грн/м3

3 групи- інші організації- вартість 1м.куб питної води з ПДВ – 8,26 грн/м3

Водовідведення:

2 група – бюджетна сфера - вартість 1м.куб. стоків з ПДВ – 11,86грн/м3

3 групи- інші організації - - вартість 1м.куб. стоків з ПДВ – 11,86грн/м3

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

10.10.2014

04 -29-УІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

 

Про погодження тарифів та норм на послуги теплопостачання опалювального сезону 2014-2015 р.р.

 

Відповідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ №760 від 11.08.2010 р., п.п. 2,3,4,6,9 ст. 6 ; ст.7; п.2 ст. 31 Закону України «Про порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», селищна рада

В И Р І Ш И Л А : 05-29-УІ

1.Погодити тарифи ДП «Теплоенерго «ПрАТ «Бородянська СПМК-15» на теплопостачання опалювального сезону 2014-2015 р.р., а саме:

1 Гкал з ПДВ - 1124,34 грн.

1 м2 з ПДВ – 28,78 грн.

2. Погодити розрахунок планового тарифу на теплопостачання по ДП «Теплоенерго «ПрАТ «Бородянська СПМК-15» на 2014-2015р.р.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

05-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про затвердження Програми «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Бородянської селищної ради на 2014-2016 роки».

Доповідав: Шалюта В.М.- селищний голова

Розглянувши Програму «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Бабинецької селищної ради на 2014-2016 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету №53 від 26.10.2014 року «Про погодження проекту Програми «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Бородянської селищної ради на 2014-2016 роки», керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада  ВИРІШИЛА: 06-29-УІ

 1. Затвердити Програму «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Бабинецької селищної ради на 2014-2016 роки» (далі – Програма), що додається.

2. Бухгалтерії селищної ради під час формування місцевого бюджету на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти на селищного голови.

4.Бабинецькій селищній раді та виконкому Бабинецькоїселищної ради, забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку Бабинецької селищної ради.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

06-29-УІ

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

 

Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Пархоменка Леоніда Миколайовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1024 га з кадастровим номером 3221055300:02:016:0068 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Стадіонна,4 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:№ 07 -29-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Пархоменку Леоніду Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1024 га з кадастровим номером 3221055300:02:016:0068 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Стадіонна,4 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області

2. Передати у власність гр. України Пархоменку Леоніду Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1024 га з кадастровим номером 3221055300:02:016:0068 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Стадіонна,4 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Пархоменку Леоніду Миколайовичу, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Пархоменку Леоніду Миколайовичу.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

07-29-УІ

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

 

Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Левченко Зої Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0054 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Кооперативна,27А Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 08 -29-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Левченко Зої Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0054 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Кооперативна,27А Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Левченко Зої Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0054 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Кооперативна,27А Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Левченко Зої Миколаївні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Левченко Зої Миколаївні.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

08-29-УІ

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. України Мартиненку Віктору Петровичу площею 0,1372 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0018 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Кооперативна,60 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 09-29-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. України Мартиненку Віктору Петровичу площею 0,1372 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0018 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Кооперативна,60 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки гр. України Мартиненку Віктору Петровичу з земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1372 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0018 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Кооперативна,60 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

09-29-УІ

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Куц Людмилі Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500га з кадастровим номером 3221055301:01:003:0017 в межах населеного пункту с. Буда- Бабинецька вул. В.Жовтня, 37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 10-29-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Куц Людмилі Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500га з кадастровим номером 3221055301:01:003:0017 в межах населеного пункту с. Буда- Бабинецька вул. В.Жовтня, 37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Куц Людмилі Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500га з кадастровим номером 3221055301:01:003:0017 в межах населеного пункту с. Буда- Бабинецька вул. В.Жовтня, 37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Куц Людмилі Володимирівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Куц Людмилі Володимирівні.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

10-29-УІ

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Куц Людмилі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га з кадастровим номером 3221055301:01:003:0018 в межах населеного пункту с. Буда- Бабинецька вул. В.Жовтня, 37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 11 -29-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Куц Людмилі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га з кадастровим номером 3221055300:01:003:0018 в межах населеного пункту с. Буда- Бабинецька вул. В.Жовтня, 37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Куц Людмилі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га з кадастровим номером 3221055300:01:003:0018 в межах населеного пункту с. Буда- Бабинецька вул. В.Жовтня, 37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Куц Людмилі Володимирівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Куц Людмилі Володимирівні.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

11-29-УІ

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Холоденко Олександру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,0400 га з кадастровим номером 3221055300:02:016:0067 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Заводська,59 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 12 -29-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Холоденко Олександру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,0400 га з кадастровим номером 3221055300:02:016:0067 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Заводська,59 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської.

2. Передати у власність гр. України Холоденко Олександру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,0400 га з кадастровим номером 3221055300:02:016:0067 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Заводська,59 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської.

3. Гр. України Холоденко Олександру Миколайовичу, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Холоденко Олександру Миколайовичу.

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

12-29-УІ

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради.

Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада ВИРІШИЛА: №13 -29-УІ

1. Відмовити Бобкову Сергію Володимировичу у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради із-за відсутності вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.

2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського до черговості та з врахуванням наявних пільг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

13-29-УІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

 

 

Про внесення змін в рішення 17сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 26.11.2012 року про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведеннч земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої в селищі Бабинці по вул. Калініна в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 14-29-УІ.

Внести зміни в рішення 17сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 26.11.2012 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Міщенко Зої Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,07 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна,162.»

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

14-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо складенню договору оренди земельної ділянки за адресою смт Бабинці, вул. 1 Травня, 49, керуючись Законами України «Про землеустрій»,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,59,93,116,124,125,126 та розділом Х Перехідних положень Земельного Кодексу України, селищна рада В И Р І Ш И Л А: № 15-29-УІ

1.Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року і читати в такій редакції: «Надати дозвіл гр. Ігумнову Сергію Олеговичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по складанню договору оренди земельної ділянки під магазином в смт. Бабинці, вул. 1 Травня,49 .

2.Передати в оренду терміном на 49 років Ігумнову Сергію Олеговичу земельну ділянку площею О,0915 га за адресою смт Бабинці, вул. 1 Травня, 49.

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

15-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Афанасьєвої Юлії Петрівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Шевченка,35 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 16-29-УІ

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Афанасьєвій Юлії Петрівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Шевченка,35 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

16-29-УІ

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Афанасьєвої Юлії Петрівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,2044 га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Шевченка,35 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 17-29-УІ

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Афанасьєвій Юлії Петрівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,2044 га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Шевченка,35 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

17-29-УІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Антюшко Миколи Герасимовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,1200 га в смт Бабинці по вул. 1 Травня,79 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 18-29-УІ

1.Надати дозвіл гр.Антюшко Миколі Герасимовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,1200га, в смт Бабинці по вул. 1 Травня,79 на території Бабинецької селищної ради.

2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.

4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

18-29-УІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Сивоборода Олександра Миколайовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,06 га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 19-29-УІ

1. В зв’язку з тим, що дана земельна ділянка є спірною, не надавати дозвіл гр. Сивобороду Олександру Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,06 га, в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради.

2. Земельній комісії вивчити питання щодо земельної ділянки по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради, та надати висновки на наступну сесію.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

19-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Сивоборода Олександра Миколайовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,012 га для індивідуального гаражного будівництва в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 20-29-УІ

1. В зв’язку з тим, що дана земельна ділянка є спірною, не надавати дозвіл гр. Сивобороду Олександру Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва загальною площею 0,012 га, в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради.

2. Земельній комісії вивчити питання щодо земельної ділянки по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради, та надати висновки на наступну сесію.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

20-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

 

 

Про внесення змін до договора оренди земельної ділянки № 3 за адресою смт Бабинці, вул. 1 Травня, 45, керуючись Законами України «Про землеустрій»,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,59,93,116,124,125,126 та розділом Х Перехідних положень Земельного Кодексу України, селищна рада В И Р І Ш И Л А: № 21-29-УІ

Внести зміни до договора оренди земельної ділянки № 3 за адресою смт Бабинці, вул. 1 Травня, 45 , а саме: змінити розмір земельної ділянки з 0,0915 га на 0,0733 га».

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

21-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1623 га в т.ч. 0,15 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і 0,0123 га - для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради згідно договора купівлі-продажу житлового будинку.

Розглянувши заяву гр. Мельникової Ірини Любомирівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1623 га в т.ч. 0,15 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і 0,0123 га - для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради згідно договора купівлі-продажу житлового будинку в смт Бабинці по вул. Нова,14 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 22-29-УІ

1.Надати дозвіл гр. Мельниковій Ірині Любомирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1623 га в т.ч. 0,15 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і 0,0123 га - для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради згідно договора купівлі-продажу житлового будинку в смт Бабинці по вул. Нова,14 на території Бабинецької селищної ради

2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.

4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

смт Бабинці

06-29-УІ

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради згідно свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. гр. Кравченко Наталії Стефанівни, Гула Ірини Стефанівни, Квітковської Ольги Стефанівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради згідно свідоцтва про право на спадщину.

в смт Бабинці по провул. Шевченка,5 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 23-29-УІ

1.Надати дозвіл гр.гр. Кравченко Наталії Стефанівні, Гула Ірині Стефанівні, Квітковській Ользі Стефанівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради згідно свідоцтва про право на спадщину в смт Бабинці по провул. Шевченка,5 на території Бабинецької селищної ради

2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.

4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

23-29-УІ

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про створення комісії для інвентаризації орендованого приміщення аптеки.

В своїй доповіді Шалюта В.М. наголосив, що приміщення аптеки не орендується вже 10 місяців. Орендарі вивезли з приміщення всі меблі та медикаменти. Взагалом приміщення пусте, але орендарі не підписують акт прийому-передачі орендованого приміщення та не виходять на зв’язок. Для відновлення роботи аптеки необхідно строворити комісію по обстеженню приміщення аптеки.

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: № 24 -29-УІ

1. Створити комісію по інвентаризації орендованого приміщення аптеки в складі:

Голова комісії - Шалюта Віктор Миколайович селищний голова

Члени комісії:

Мазур Сергій Іванович – член виконкому;

Сазонова Світлана Олександрівна – депутат селищної ради;

Терещенко Тетяна Володимирівна - депутат селищної ради;

Анкудович Ольга Анатоліївна- депутат селищної ради;

Кушнарьов Олександр Сергійович- дільничий інспектор.

2. 14 жовтня 2014 року комісії провести інвентаризацію орендованого приміщення аптеки за адресою: смт Бабинці, Заводська,47.

3.Відповідальність за проведену роботу покласти на голову комісії Шалюту В.М.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

24-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 10 жовтня 2014 року

Про надання дозволу на заключення договору оренди частини приміщення за адресою: смт Бабинці вул. Заводська,47 для медичного обслуговування населення.

Розглянувши лист адміністрації КЗ БРР «Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги та медицини катастроф» про надання дозволу на заключення договору оренди частини приміщення за адресою: смт Бабинці вул. Заводська,47, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада ВИРІШИЛА: № 25 -29-УІ

Бабинецька селищна рада надає дозвіл на заключення договору оренди на строкове платне користування окреме, індивідуально визначене Майно площею 33,8 кв.м. нежилого приміщення Бабинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини під лабораторію площею 16,0 кв.м. та стоматологію площею 17,8 кв.м. по вул. Заводська, буд.47, яке знаходиться на балансі КЗ БРР «Бородянська центральна районна лікарня».

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

25-29-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 29 сесія шостого скликання селищної ради)

 

Від 10 жовтня 2014 року

 

 

Про преміювання селищного голови

за особистий внесок у загальні результати

роботи селищної ради.

 

 

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно до п 1.2 ч.1 «Положення про преміювання» селищна рада ВИРІШИЛА:26 -29-УІ

Преміювати селищного голову Шалюту Віктора Миколайовича у жовтні 2014 року в розмірі 25% від посадового окладу, листопаді 2014 року в розмірі 25% від посадового окладу, грудні 2014 року в розмірі 25% від посадового окладу .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

26-29-УІ

 

 

 
              
                                                                                                Додаток № 4.
 П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ФОНД
 ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Бабинецькій сільській раді Бородянського району Київської області
         1. Селищний фонд охорони навколишнього природ­но­го сере­до­ви­ща утворюється у складі селищного  бюджету від­повідно до За­ко­ну України “Про охорону навколишнього при­ро­д­но­го середовища” з ме­тою концентрації коштів і цільового фі­на­н­сування природоохоронних заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.
          2.Селищний фонд охорони навколишнього природ­но­го сере­до­ви­ща  (надалі - Фонд) створюється за рахунок коштів збору за забруднення навколишнього природного се­ре­до­ви­ща та інших коштів, визначених чинним  законодавством.
          3.Розподіл коштів Фонду здійснюється виконкомом селищної ради. Головний  Розпорядник коштів Фонду – сесія селищної ради.
          4.Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт в межах Програми охорони довкілля, яка затверджується сесією селищної ради.
          5. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт відповідно до „Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами та доповненнями).
          6.Забороняється використання коштів Фонду не за цільовим при­з­на­че­нням на заходи, що не передбачені “Переліком видів діяльності, що на­лежать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою КМ України № 1147 від 17.09.96р. (зі змінами та доповненнями).
          7. Витрати фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду про­ва­ди­ть­ся в межах надходження коштів до нього у вс­та­но­в­ле­н­но­му законо­да­в­с­т­вом порядку.
          8.Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до Фонду здійснюють органи державної податкової служби.
          9.Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здій­с­нює­ головний розпорядник коштів.
         Головний розпорядник коштів:
         - одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів;
               10.Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не під­ля­га­ють, пере­хо­дять на наступний рік і використовуються на цілі, пе­редбачені цим По­ло­женням.
 
         11. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територи­альними громадами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додаток № 5.
ПРОЕКТ
 
“Погоджено”
28 сесією 6 скликання Бабинецької селищної ради
“15” липня 2014р.
 
 
“Затверджую”
Селищний голова голова
 
_______________________________
“_____”___________ _______20__р.
М.П.
 
Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з місцевого бюджету природоохоронного фонду Бабинецької селищної ради.
№ з/п
Назва заходу
Виконавець
Термін виконання
Вар­тість робіт, тис.грн
Обгрунтування*
1
2
3
4
5
6
1
Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення
 
За потребою
 
п.25
2
Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів та сніголомів
За потребою
 
п.44
3
Виконання заходів з озеленення території селищної ради
постійно
 
п.47
4
Придбання спеціального обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів
Протягом року
Згідно кошторисних призначень
п.68
5
Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території  Бабинецької селищної ради
Протягом року
Згідно кошторисних призначень
п.74-1
6
Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту місця видалення відходів Бабинецької селищної  ради
Протягом року
Згідно кошторисних призначень
п.74-1, 78
 
Всього:
 
 
2,0
 
 
*-В обгрунтуванні вказати пункт Переліку Постанови КМУ № 1147 від 17.09.96р.(зі змінами та доповненнями) та Програму, на виконання якої здійснюється захід.
__________________________                   _____________________________             _________________________
 
 
                    
                  
Додаток 1
 
до рішення виконкому від 23.05.2014_      № 24
 
З А Х О Д И
з підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціально-культурного призначення Бабинецької селищної ради
до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року
 
1. Провести організаційну роботу з підготовки господарського ком­плексу та об’єктів соціально-культурного призначення селищної ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014/2015 року. Створити робочі групи з координації роботи з цих питань та розгляду наявних проблем. Провести наради з керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які причетні до підготовки господарського комплексу та об’єк­тів соціально-культурного призначення області до роботи в зимових умовах.
Виконком селищної ради.
До 15 травня 2014 року.
 
2. Забезпечити необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону.
Виконком селищної ради.
                                                        До 01 жовтня 2014 року.
                                                      
3. Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з державного і місце­вого бюджетів, інших категорій споживачів, розрахун­ків за спожиті енерго­носії та надані житлово-комунальні послуги, вжити заходів для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати.
Виконком селищної ради.
                                                        До 01 жовтня 2014 року.
 
4. Сприяти укладанню теплопостачальними і газозбутовими підпри­ємствами з бюджетними установами та організаціями договорів про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених для їх оплати в кошторисах.
Виконком селищної ради.
                                                        До 01 жовтня 2014 року.
 
5. Розглянути питання щодо приведення тарифів на послуги з теплопостачання у відповідність з витратами, пов’язаними з їх наданням, зокрема відшкодування з місцевих бюджетів різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, якщо такі тарифи не покривають витрат, пов'язаних з їх наданням.
Виконком селищної ради.
Постійно.
6. Забезпечити розроблення та затвердження керівниками підприємств комунальної теплоенергетики графіків погашення заборго­ваності з оплати спожитого протягом осінньо-зимового періоду 2013/2014 року природного газу.
Виконком селищної ради.
До 15 травня 2014 року.
 
7. Забезпечити здійснення протягом 2014 року заходів з енерго­збереження, зокрема щодо скорочення обсягів споживання імпортованих енергоносіїв за рахунок їх заміщення вітчизняними та альтернативними джерелами енергії, а саме: впровадження теплових насосів, видобування звалищного газу на полігонах твердих побутових відходів, використання електроенергії в системах теплозабезпечення, видобування біогазу (біоетанолу) з відходів та сировини рослинництва і тваринництва, перехід комуналь­них котелень на спалювання дерев’яної щепи, пелетів, соломи, лушпиння тощо.
Виконком селищної ради.
Протягом року.
 
8. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідве­дення, газопостачання, електропостачання, доріг, об'єктів благоустрою згідно з графіками. З метою забезпечення надійності теплопостачання споживачів виконати основний комплекс заходів та скласти акти готовності систем тепло­постачання до опалювального сезону, з метою забезпечення надійного тепло­споживання оформити акти готовності систем теплоспоживання.
Виконком селищної ради.
До 15 вересня 2014 року.
 
9. Забезпечити контроль за виконанням завдань з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресив­них технологій та обладнання для ефективного його використання, у тому числі:
- попередньоізольованих пінополіуретаном труб;
- котельного устаткування з ККД не менше 90%;
- приладів обліку газу та теплової енергії з класом точності не нижче відповідно 1 та 1,5, холодної та гарячої води.
Виконком селищної ради.
Травень-жовтень 2014 року.
 
10. Забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів обліку води та теплової енергії в закладах охорони здоров’я, освіти та культури.
                                          Виконком селищної ради.
                                         До 01 жовтня 2014 року.
 
11. Власникам забезпечити приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизацію вводів інженерних комунікацій у будинки, заміну побутових газових приладів, які відпрацювали амортизаційний термін.
Виконком селищної ради.
До 30 вересня 2014 року.
 
12. При внесенні змін до місцевого бюджету, передбачити кошти для підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до сталого функціо­нування його в зимових умовах 2014/2015 року. Для підготовки господар­ського комплексу залучати у встановленому порядку для цих цілей кошти підприємств, інвесторів у встановленому законом порядку.
Виконком селищної ради.
До 30 вересня 2014 року.
 
13. Забезпечити систематичне інформування населення про стан підготовки закладів Бабинецької селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року і раціональне використання енергоресурсів.
Виконком селищної ради.
Постійно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення виконкому від 23.05.2014_      № 24
 
С К Л А Д
обласної робочої групи з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий
період 2014/2015 року
 
 
 
 
Шалюта Віктор Миколайович     -селищний голова
 
Бовсуновський Микола Іванович - член виконкому, головний лікар                                                          Бабинецької амбулаторії
 
Маковська Надія Федорівна          - член викокому, завідувач                                                                      дошкільного закладу «Світлячок»
 
Дудник Таміла Олександрівна      - директор Бабинецької ЗОШ І-ІІІ                                                 ступенів
                     
 
У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
          Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного і культурного
розвитку селища за 1 півріччя 2014 року.
 
Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно
п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації селищна рада    В И Р І Ш И Л А :
         1.Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного    розвитку селища за 1 півріччя 2014 року прийняти до відома.
 2.Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню         позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих
проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати
не вдалося.
        3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому
основними пріоритетами в роботі вважати:
     - забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми   
       соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2014рік;
     - створення умов подальшого зростання рівня доходів населення;
- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища;
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів
   до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального      
   страхування;
-сприяти роботи активістів селища в організації вивозу сміття, благоустрою вулиць, освітленню селища та збору допомоги для    військовослужбовців .
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№01-28-УІ
 
                                  копія                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
           Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 
 
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за І півріччя 2014 року відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-28-УІ
             1.Затвердити звіт про виконання селищного  бюджету Бабинецької селищної ради за 1 півріччя 2014 року по доходах в сумі Вісімсот двадцять одна тисяча сто тридцять вісім грн. ( 821138грн.), по видатках в сумі Сімсот дев’яносто п’ять тисяч сто шістнадцять грн. ( 795116 грн)
3.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 1півріччя 2014 р. склала -764777грн., по видатках у сумі - 738080грн.
4.Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 1півріччя 2014 р. - 56361 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету 1 півріччя 2014 р. склала - 57036 грн.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 02-28-УІ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
              Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 
 
Про  внесення змін до рішення
 24 сесії селищної ради 6 скликання
 від 24.01.2014 р. « Про селищний бюджет на 2014 рік».
        
         Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   ВИРІШИЛА:
 
1 Уабзаці 1 пункту 2 цифри   “1538800”, замінити   цифрою “18170000грн.”, “1368700”, замінити   цифрою “1572500грн.” та “259200грн.” замінити цифрою “244500грн”
2. Передаємо кошти в сумі 40 тис.грн. на Районний відділ освіти для Капітального ремонту харчоблока Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою вул..1-го Травня,70А.
3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти    на   постійну    комісію    селищної    ради   з   питань   бюджету    і фінансів.
 
 
  
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 03-28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
                                     копія                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Про впровадження місцевих податків і зборів справляння та сплати ісцевих податків та зборів на 2015 рік.
Розглянувши пропозиції Державної податкової інспекції в Бородянському районі , керуючись ст. 143 Конституції України, Указом президента України « Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», відповідно до п. 8,3 ст.8, ст.10, п.12.3, 12.4, 12.5 ст.12 Податкового кодексу України, п.24 частини1 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально - економічного розвитку селища Бабинці, селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
- для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток- для квартири/ квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів;
б) 2,7 відсотка- для квартири/ квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів;
в) 1 відсоток- для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів.
2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів;
б) 2,7 відсотка- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів;
Голосували «за» одноголосно
 
2. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
- для закладів торгівлі, що здійснюють продаж алкогольних напоїв в об’єктах нерухомого майна (магазинах), - 0,1 МЗП;
- для інших об’єктів підприємницької діяльності - 0,07 МЗП.
3. Встановити ставки єдиного внеску для суб’єктів малого підприємства на 2014 рік:
- для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру МЗП;
- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру МЗП.
         4. Встановити розмір мінімальної орендної плати за нерухоме майно з фізичних осіб за повний чи неповний місяць
мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території    Бабинецької селищної ради складає: Р = 4818 / (100х12) = 4,815 грн. 
        
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 04-28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       копія                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
           Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 
 Про  затвердження Положення 
 проФондохорони навколишнього середовища».
 
        Керуючись пунктом 25 та пунктом 36 частини 1 статті 26  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України „ Про Державний бюджет України на 2014рік” ,  Бабинецька селищна рада              В И Р І Ш И Л А :  
  • Затвердити Положення  про місцевий Фонд охорони навколишнього середовища. /Додається/.
  • Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань забезпечення законності і охорони правопорядку,  по соціальних питаннях та благоустрою
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 05-28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   копія                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
             Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 
 Про роботу СТ «Діамед» на території
 Бабинецької селищної ради та розірвання
 договору оренди приміщення.
 
                 Керуючись Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи, що орендоване приміщення не використовується за призначенням, аптека не працює на протязі п’яти місяців, Бабинецька селищна рада  В И Р І Ш И Л А :  
                    
1.     Розірвати договір оренди приміщення №29/11 від 18 липня 2011 року .
2.     Повідомити керівництво СТ «Діамед» про розірвання договору оренди приміщення та на притязі 30 днів підписати акт прийомки-здачі.
3.     Відповідальність за виконання даного рішення покласти на голову селищної ради Шалюту В.М.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 06-28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    копія                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 
 
 
 
Про затвердження графіку подачі
 холодної води в межах селищної ради.
 
         Розглянувши лист КПКОР «Бородянкатепловодопостачання» від 02.07.2014 року, керуючись Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні” Бабинецька селищна рада  В И Р І Ш И Л А :  № 07-28-УІ
 
         Не погоджувати графік подачі холодної води КПКОР «Бородянкатепловодопостачання» з 6.30 до 22 годин
        
           
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 
 смт Бабинці  
15.07.2014
№ 07-28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  копія                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Про преміювання селищного голови за особистий внесок у загальні результати роботи селищної ради.
 
 
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно до п 1.2 ч.1 «Положення про преміювання» селищна рада ВИРІШИЛА:
       Преміювати селищного голову Шалюту Віктора Миколайовича у липні 2014 року в розмірі 100%.
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 08-28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                              
Від15 липня 2014 року
 
Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.
                  Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Поповій Оксані Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:019:0240 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,49Б Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Поповій Оксані Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:019:0240 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,49Б Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність гр. України Поповій Оксані Володимирівні Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:019:0240 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,49Б Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Поповій Оксані Володимирівні , одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Поповій Оксані Володимирівні    .
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№ 09-28-УІ
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Авраменко Наталії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0050 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,13 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада 
 В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Авраменко Наталії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0050 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,13 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність гр. України Авраменко Наталії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0050 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,13 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Авраменко Наталії Миколаївні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Авраменко Наталії Миколаївні   .
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
15.07.2014
№10 -28-У
 
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
         Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Авраменко Наталії Миколаївні для ведення особистого селянського господарства площею 0,1900 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0051 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,13 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Авраменко Наталії Миколаївні для ведення особистого селянського господарства площею 0,1900 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0051в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,13 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність гр. України Авраменко Наталії Миколаївні для ведення особистого селянського господарства площею 0,1900 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0051 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,13 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Авраменко Наталії Миколаївні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Авраменко Наталії Миколаївні   .
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№11 -28-УІ
                                                       
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
           Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Загурській Антоніні Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1493 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0052 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,11А Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Загурській Антоніні Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1493 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0052 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,11А Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність гр. України Загурській Антоніні Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1493 га з кадастровим номером 3221055300:02:013:0052 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Кооперативна,11А в межах населеного пункту смт  Бабинці    Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
   3. Гр. України Загурській Антоніні Анатоліївні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Загурській Антоніні Анатоліївні .
   
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
15.07.2014
№12 -28-УІ
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
          Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 
Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Сальнікову Олександру Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1050 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0375 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Центральна,50 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада
 В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Сальнікову Олександру Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1050 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0375 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Центральна,50 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність гр. України Сальнікову Олександру Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1050 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0375 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Центральна,50 в межах населеного пункту смт  Бабинці  Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Сальнікову Олександру Юрійовичу, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Сальнікову Олександру Юрійовичу.
  
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
15.07.2014
№13 -28-УІ
 
                                                       
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
             Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Щодо передачі в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Кушнарьовій Олені Олегівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055301:01:013:0069 в межах населеного пункту с. Буда-Бабинецька  провул. Радгоспний,37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України України Кушнарьовій Олені Олегівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055301:01:013:0069 в межах населеного пункту с. Буда-Бабинецька  провул. Радгоспний,37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність гр. України України Кушнарьовій Олені Олегівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055301:01:013:0069 в межах населеного пункту с. Буда-Бабинецька  провул. Радгоспний,37 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Кушнарьовій Олені Олегівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Кушнарьовій Олені Олегівні.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
15.07.2014
№ 14-28-УІ
                                                        
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Брежнєвій Світлані Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
          Розглянувши заяву гр. Брежнєвої Світлани Володимирівни про надання у власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці  по вул. Миру,11  на території          Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Брежнєвій Світлані Володимирівні загальною площею 0,10 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в в смт Бабинці  по вул. Миру,11 на території Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№15-28-УІ
 
 
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
          Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бондарчук Наталії Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
          Розглянувши заяву гр. Бондарчук Наталії Володимирівни про надання у власність земельну ділянку площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці  по вул. Нова,26  на території          Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бондарчук Наталії Володимирівні загальною площею 0,12 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці  по вул. Нова,26 на території Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№16 -28-УІ
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Щербаковій Лесі Борисівни для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
         Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада ВИРІШИЛА:
         1. Відмовити Щербаковій Лесі Борисівни у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського до черговості та з врахуванням наявних пільг.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№17 -28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
             Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панич Яні Геннадіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
         Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада ВИРІШИЛА:
         1. Відмовити Панич Яні Геннадіївні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського до черговості та з врахуванням наявних пільг.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№18 -28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
            Р І Ш Е Н Н Я
                   ( 28 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від15 липня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кісільову Руслану Сергійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
         Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада ВИРІШИЛА:
         1. Відмовити Кісільову Руслану Сергійовичу у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського до черговості та з врахуванням наявних пільг.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
15.07.2014
№19 -28-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
        Р І Ш Е Н Н Я
        ( 27 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від22 квітня 2014 року
         
Про  внесення змін до рішення 24 сесії
 селищної ради 6 скликання від 24.01.2014.
 « Про селищний бюджет на 2014 рік».
        
Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   ВИРІШИЛА: 01-27-УІ
1.1   У абзаці 1 пункту 1 цифру «1825600,00грн»,   на цифру «1802600,00грн.», цифру «1092000,00» на цифру «1074500»
1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри “474400,00 грн.” замінити цифрою “443600,00.” та “259200,00 грн.” замінити цифрою “212100,00грн”
1.3 Уабзаці 1 пункту 2 цифри   “1538800”, замінити   цифрою “1824300грн.” та “170100грн.” замінити цифрою “271300грн”
2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти    на   постійну    комісію    селищної    ради   з   питань   бюджету    і фінансів.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
22.04.2014
№ 01-27-УІ
 
 
 
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
         Р І Ш Е Н Н Я
        ( 27 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від22 квітня 2014 року
Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за і квартал 2014 рік.
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за І квартал 2014 року відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-27-УІ
             1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 1 квартал 2014 року по доходах в сумі Чотириста дев’ять тисяч шістдесят вісім грн. ( 409068грн.), по видатках в сумі Триста вісімдесят одна тисяча сімсот сімдесят чотири грн. ( 381774 грн)
         2.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 1-й квартал 2014 р. склала -403373грн., по видатках у сумі - 376126 грн.
4.Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 1-й квартал 2014 р. - 5695 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету 1-й квартал 2014 р. склала - 5648 грн.
 
 
Селищний голова                      В.М. Шалюта
 
смт Бабинці  
22.04.2014
№ 02-27-УІ
 
 
 

 

 
 
 
  
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
__14.03.2014____                                                                                                     №________ 
 
Про затвердження місцевих заходів щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та економного і раціонального використання коштів у 2014 році
 
 
Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 „Про економію державних коштів”,наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 та розпорядження голови адміністрації № 59 від 05.03.2014 року:
 
1. Затвердити місцеві заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та економного і раціонального використання коштів у 2014 році (далі – місцеві  заходи), що додаються.
 
2. Структурним підрозділам місцевого самоврядування забезпечити безумовне виконання місцевих  заходів.
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
 
 
         Селищний голова                                                     В.М.Шалюта
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенням 26 сесії 6 скликання
Від 28 березня 2014 року
  
Місцеві ЗАХОДИ
щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та
економного і раціонального використання коштів
у 2014 році по Бабинецькій селищній раді.
 
1. Забезпечити організацію роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладення трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.
 
Постійно.
 
2. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, на підприємствах, серед фізичних осіб-підприємців щодо переваг отримання легальних доходів (сплати податку на доходи фізичних осіб і внесків до відповідних фондів).
 
Постійно.
 
3. Забезпечити проведення на відповідній території нормативної грошової оцінки земель у разі закінчення терміну її дії або відсутності.
 
Постійно.
 
4.      Вжити відповідних заходів щодо приведення договорів оренди земельних ділянок, а саме ставок орендної плати у відповідність до вимог чинного законодавства та з урахуванням проведеної нормативної грошової оцінки земель Бородянського району.
 
Постійно
5. Забезпечити своєчасне надання Бородянському відділенню Ірпінської об»єднаної державної податкової інспекції у Київській області за місцезнаходженням земельної ділянки переліків орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни (частина   1 статті 288 Податкового кодексу України).
Щомісяця до 01 числа протягом
2014 року.
 
6.Органам місцевого самоврядування переглянути власні рішення в частині доцільності надання додаткових пільг зі сплати податків та зборів.
 
Постійно.
 
 
7. Здійснювати в установленому порядку розірвання договорів оренди землі при систематичній несплаті орендної плати громадянами та фізичними особами – суб’єктами господарювання.
 
Постійно.
 
8.       Привести у відповідність:
 - штатну чисельність працівників;
 - кількість педагогічних ставок;
 - здійснення заохочувальних виплат та надання матеріальної допомоги в межах фонду оплати праці, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 
 
Протягом року.
 
9. Забезпечити оптимізацію витрат коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника.
 
До 01 квітня 2014 року.
 
10. Забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
 
Постійно.
 
11. Вивчити можливість запровадження в бюджетних установах енергозберігаючих технологій та переходу на альтернативні джерела їх споживання. Пропозиції з економічним обґрунтуванням надати Бородянській районній державній адміністрації для вжиття відповідних заходів.
 
 
Протягом року.
 
12. Вжити заходів щодо скорочення не менше ніж на 10 відсотків, порівняно з 2013 роком, видатків, передбачених кошторисами на транспортні послуги, зв’язок, представницькі цілі, відрядження тощо.
 
 
Протягом року.
 
13. Забезпечити своєчасне фінансування видатків для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери у строки, встановлені у колективних договорах, та оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги.
 
Протягом року.
 
 
14. Передбачити скорочення непершочергових видатків.
 
Протягом року. 
 
15. Не допускати росту чисельності працівників бюджетних установ у 2014 році.
 
Протягом року. 
 
16. Не допускати використання коштів місцевих бюджетів на проведення святкових заходів.
 
Протягом року.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Селищний голова                                   В.М.Шалюта
 
 
 Доповідь по питанню:                                                                       « Звіт про виконання                                 бюджету   Бабинецької селищної   ради за  3-й квартал 2013 рік»
          Виконання місцевого бюджету за 4-й квартал 2013 р. свідчить про те, що фінансове забезпечення бюджетних установ проводилось у відповідності до бюджетних призначень передбачених рішенням 18 сесії селищної ради 6 скликання «Про місцевий бюджет на 2013 рік».
      План надходжень до місцевого бюджету за  4-й квартал 2013 рік до річної суми виконаний в цілому на 108%. Із запланованих на 4-й квартал 2013 р. доходів по загальному фонду селищного бюджету 1523800 грн. фактично отримано 1650498 грн. Власні   надходження до місцевого бюджету за 4-й квартал 2013 р. до річної суми виконаний в цілому на 124 %. Із запланованих за 4-й квартал 2013 р. власних доходів   селищного бюджету 521600 грн. фактично отримано 648298 грн. 
         В розрізі податків до місцевого бюджету у додатку №1.
До місцевого бюджету надійшло 947800 грн. дотації вирівнювання з державного бюджету згідно кошторису надходження дотації за 2013 р.. Субвенція з державного бюджету місцевими бюджетами на будівництво, реконструкцією, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло 54400 грн.  
         По окремих статтях видатків фінансування здійснено:
На ДНЗ «Світлячок» – 961207.47 грн.;
2111 – 590466,56
2120 – 214740,51
Разом з/п і нарахування 805207,07
Інші видатки склали 156000,40 це:
2210 – 19488,93
2220 – 500,00 (медикаменти)
2230 – 91816,77
2240 – 4985,81
2250 – 1577,90 (відрядження)
2272 – 3461,01
2273 – 22200,00
2275 – 11969,98
На органи місцевого самоврядування – 415206.07 грн.,
         2111 – 261689,85
         2120 – 97500,00
Разом з/п і нарахування 359189,85
Інші видатки склали 56016,22 це:
2210 – 11376,83
2240 – 14338,84
2272 – 1244,45
2273 – 18505,36
2275 – 10178,14
         2280 – 372,60
на культуру 16707.68грн.; соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 700,00 грн. на
Благоустрій – 129308.28 грн.
2210 - 273,20 (кісточки фарба);
2240 – 105535,00
2273 – 23499,98
Видатки на оплату праці бюджетних установ 863833.39 грн. та нарахування на заробітну плату 316695.21  грн. в цілому по бюджетних організаціях селищної ради.
Видатки на продукти харчування в дитячому садочку «Світлячок» склали 91816.77 грн.
Оплата товарів та послуг 250469.38грн.
 Інші витрати склали оплати за комунальні послуги  91058.92 грн. з них оплата за електроенергію 64205.34 грн.   за водопостачання 4705.46  грн. вивіз та утилізація сміття 35913,00 грн.; 22148,12 грн. оплата інших енергоносіїв (опалення дровами);
         Доходи спеціального фонду бюджету  за 4-й квартал 2013р. склали 205700.81 грн.
Видатки спеціального фонду за  4-й квартал 2013 року склали 206817.79грн.:
-         Капітальні видатки 150101/7 склали: 147400,00 (ремонт покрівлі селищної ради);
-         Видатки на проведення, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, утримання автомобільних доріг :
Поточний ремонт 18500,00 вул. Калініна
Капітальний ремонт 24011,86 Проект вул..Калініна.
Орган місцевого самоврядування 16905,93:
-         10116/2 2210-6659,00 (придбали принтер, сканер, картридж, бумага, канцтовари)
10116/2 2240 5127,30 (послуги комп. Обслуг, програмне забезпеч, оголошення в газеті, заправка картриджів)
10116/2 2273-5119,63
 
Кредиторська заборгованість склала 26911.65 грн. станом на 01.01.2014р.:
 
70101 КЕКВ        2210- 7969.95 грн.;
 
100203 КЕКВ       2240- 14890,00 грн.;
 
10116 КЕКВ        2240 -2116.00 грн.
 
10116 КЕКВ        2210 -1110.70 грн.
 
10116 КЕКВ      2240 -825.00 грн.
 
 
 
                  
 
 
 
Додаток №1
 
 
 
 
 
 
до рішеня   22   сесії
 
 
 
 
 
6 скликання від 21.10.2013
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконання   селищного   бюджету   за 2013 рік по доходах                                                       Бабинецькoї селищнoї   ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет на
виконання
%
Відхилення
 
Видатки
код
рік
за 4-й квартал
виконання
грн.
 
 
 
2013
2013
до року
 
 
Прибутковий податок
110000
240500
300021
125
59521
 
Податок на власність
120000
5500
10311
187
4811
 
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
130000
164000
145886
89
-18114
 
Плата за землю
130500
149000
138611
93
-10389
 
Місцеві податки та збори
180000
110500
191380
173
80880
 
Єдиний податок з 1-го січня
180500
94700
174253
184
79553
 
Інші податки та збори
190000
500
548
110
48
 
Неподаткові надходження
200000
600
150
25
-450
 
інші надходження
210000
500
136
27
-364
 
Адмінзбори
220000
100
14
14
-86
 
інші надходження
240603
 
1993,19
#ДЕЛ/0!
1993,19
 
Разом доходів
 
515600
648160
126
132560
 
 
 
 
 
 
0
 
Дотація вирівнювання
410203
947800
947800
100
0
 
Субвенція
410300
54400
54400
100
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
Всього дотацій
 
1002200
1002200
100
0
 
Всього загальний фонд
900103
1517800
1650360
109
132560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер Бабинецької ради                        С.О. Шовківська
 
 
 
     
Додаток №2
до рішеня      сесії
6 скликання від
Виконання селищного бюджету за 2013 рік по Бабинецькій селищній раді
№ п/п
Видатки фактичні
код
Бюджет на 2013 рік
Бюджет за 4-й квартал 2013 рік
Виконання за 4-й квартал 2013р.
% виконання до року
Відхилення
1
Державне управління
10116
419100,00
419100,00
415206,00
99,07
3894
2
Освіта
70101
972000,00
972000,00
961207,00
98,89
10793
3
Соціальний захист
90412
800,00
800,00
700,00
87,50
100
4
Культура
110204
16800,00
16800,00
16708,00
99,45
92
5
Благоустрій селища
100203
144300,00
144300,00
129308,00
89,61
14992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього видатків
 
1553000
1553000
1523129
98,08
29871
Головний бухгалтер Бабинецької ради                        С.О. Шовківська
                     
 
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 
 
Про підсумки виконання плану соціально-економічного
та Культурного розвитку селища за 2013рік          
Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно
п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, селищна рада    В И Р І Ш И Л А :
1.     Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку селища за 2013 рік прийняти до відома.
2.     Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих
проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати
не вдалося.
     3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому
основними пріоритетами в роботі вважати:
     - забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми   
       соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2013рік;
     - створення умов подальшого зростання рівня доходів населення.
- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища.
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій;
- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів
   до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального      
   страхування.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -26-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про виконання селищного бюджету за 2013 рік     
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за 2012рік відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А :
             Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 2013 рік по доходах в сумі Один мільйон сімсот шістдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят вісім грн.. ( 1768968 грн.), по видатках в сумі Один мільйон сімсот сімдесят тисяч вісімдесят п’ять грн.
(1770085грн.)
1.     Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 2013 рік склала -1523129грн., по видатках у сумі - 1523129 грн.
2.      Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 2013ріку - 205701 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету 2013 рік склала - 206818 грн.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 
 
Про затвердження заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економного і раціонального використання коштів у 2014 році.
Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», згідно розпорядження № 59 від 05.03.2014 голови райдержадміністрації, селищна рад ВИРІШИЛА :
         Затвердити заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економного і раціонального використання коштів у 2014 році.
(заходи   додаються)
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 Про встановлення розміру грошової компенсації вартості продуктів харчування.
          Відповідно до п. 12.ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильної катастрофи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів
Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
         Встановити розмір грошової компенсації дітям, які не відвідують дитячий дошкільний заклад і не знаходяться на повному державному утриманні з 01 квітня по 30 червня 2013 року в розмірі середньої прогнозованої вартості продуктів харчування у дитячому дошкільному закладі на одну дитину:
Для дітей віком до 3-х років – 145 грн.00 коп.на місяць
Для дітей віком старше 3-х років – 155 грн. 00 коп. на місяць
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
 
 
 
 
 
 
                     проект               
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 Про внесення змін в рішення 20 сесії п’ятого скликання скликання Бабинецької селищної ради від 18.01.2008 року щодо надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження та розробку проектної документації, щодо   будівництва ставка для рибогосподарських потреб в селищі Бабинці по вулиці Молодіжній в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
             Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА:
            1.Внести зміни в рішення в рішення 20 сесії п’ятого скликання скликання Бабинецької селищної ради від 18.01.2008року щодо надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження та розробку проектної документації, щодо   будівництва ставка для рибогосподарських потреб в селищі Бабинці по вулиці Молодіжній в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та читати в такій редакції:
«1.Надати дозвіл Марченко Ірині Миколаївні на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,8061га для рибогосподарських потреб на землях фонду в дострокову оренду на 49 років за адресою: Київська область, Бородянський район, смт Бабинці, вул. Молодіжна,24.
2. Розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду замовити в організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства.
3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України та ст.9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
4. Земельну ділянку зереєструвати відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр».
5. Прогоджений проект землеустрою подати на розгляд і затвердження до Бабинецької селищної ради.
6. Дозвіл на розробку проекту землеустрою не дає право на використання земельної ділянки.»
            2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2016 року.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
                              проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демченко Наталії Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Демченко Наталії Василівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Леніна,3А на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Демченко Наталії Василівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Леніна,3А на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
                  
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демченко Наталії Василівні для   ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Демченко Наталії Василівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0321 га для   ведення особистого селянського в смт Бабинці по вул. Леніна,3А на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Демченко Наталії Василівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0321 га для   ведення особистого селянського в смт Бабинці по вул. Леніна,3А на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поповій Оксані Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Попової Оксани Володимирівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Петровського,49Б на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки гр. Поповій Оксані Володимирівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Петровського,49Б на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
                  
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ 08-26-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про передачу в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чубайко Оксані Ярославівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель – 0,1391га з кадастровим номером 3221055300:03:001:0233 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. 1 Травня,67Б Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Чубайко Оксані Ярославівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель – 0,1391га з кадастровим номером 3221055300:03:001:0233 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. 1 Травня,67Б Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
    2. Передати у власність земельну ділянку гр. України Чубайко Оксані Ярославівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель – 0,1391га з кадастровим номером 3221055300:03:001:0233 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. 1 Травня,67Б Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
    3. Гр. України Чубайко Оксані Ярославівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Чубайко Оксані Ярославівні.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки успільну часткову власність гр. Багінському Ігорю Георгійовичу та Титаренко Наталії Георгіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Багінського Ігоря Георгійовича та Титаренко Наталії Георгіївни про надання у успільну часткову власність земельну ділянку загальною площею 0,1588 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Шевченка,30Б на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Багінському Ігорю Георгійовичу та Титаренко Наталії Георгіївні про надання у успільну часткову власність земельну ділянку загальною площею 0,1588 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Шевченка,30Б на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чернявській Людмилі Миколаївні та Яковлєву Валерію Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Чернявської Людмили Миколаївни та Яковлєва Валерія Миколайовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Чернявській Людмилі Миколаївні та Яковлєву Валерію Миколайовичу про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                  
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чернявській Людмилі Миколаївні та Яковлєву Валерію Миколайовичу для   ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Чернявської Людмили Миколаївни та Яковлєва Валерія Миколайовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0927 га для   ведення особистого селянського в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Демченко Наталії Василівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0927 га для   ведення особистого селянського в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Загородній Ніні Іванівні для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Загородної Ніни Іванівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15 га в т.ч. для ведення особистого селянського господарства площею 0,15 га в смт Бабинці по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Загородній Ніні Іванівні загальною площею 0,15га в т.ч. для ведення особистого селянського господарства площею 0,15 га в смт Бабинці по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документу, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про внесення змін в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА:
         1.Внести зміни в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Таргонській Юлії Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0978 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Заводська,1.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2016 року
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
 
 
Про припинення права   користування земельної ділянки в с. Буда-Бабинецька по вулиці Лісова,26 Іваненка Анатолія Миколайовича на користь Іваненко Жанни Миколаївни.  
          Відповідно ст.141 Земельного кодексу України,п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
 ВИРІШИЛА :
 Припинити право користування земельної ділянки гр. Іваненка Анатолія Миколайовича в селищі Бабинці   в с. Буда-Бабинецька по вулиці Лісова,26 площею 0,133 га на користь Іваненко Жанни Миколаївни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іваненко Жанні Миколаївні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
          Розглянувши заяву гр. Іваненко Жанни Миколаївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,133га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в с. Буда-Бабинецька по вул. Лісова,26  на території          Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іваненко Жанні Миколаївні загальною площею 0,133га, для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в с. Буда-Бабинецька по вул. Лісова,26 на території Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                      
Від28 березня 2014 року
Про передачу в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Примі Віктору Васильовичу для ведення особистого селянського господарства – 0,0468 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0042 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,23 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність гр. України Примі Віктору Васильовичу для ведення особистого селянського господарства – 0,0468 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0042 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,23 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати гр. України Примі Віктору Васильовичу для ведення особистого селянського господарства – 0,0468 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0042 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,23 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Примі Віктору Васильовичу , одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Примі Віктору Васильовичу .
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про передачу в приватну власність земельних ділянок.
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Примі Віктору Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0040 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,23 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада  
 В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Примі Віктору Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0040 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,23 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати гр. України Примі Віктору Васильовичу України Примі Віктору Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0040 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Петровського,23 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Примі Віктору Васильовичу , одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Примі Віктору Васильовичу .
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№ -25-УІ
                     проект              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 26сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від28 березня 2014 року
Про внесення змін в рішення 10 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 30.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в рішення 10 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 30.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Корнієнко Сергію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1196 га, що розташована в с. Буда-Бабинецька по вул. Великого Жовтня,75.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2016 року.
 
        
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
28.03.2014
№  -25-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                     копія               
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                    Р І Ш Е Н Н Я
        ( 25 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 25 лютого 2014 року
 
 
Щодо зерненя до прокуратури
Бородянського району
 
Відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” селищна  рада ВИРІШИЛА: №01-25-УІ 
 
          Звернутися до прокуратури Бородянського району щодо перевірки законності встановлення огорожі ТОВ «Хитрий лис» на території мисливських угідь загальною площею 1669 га в межах Бородянського району Київської області зокрема на землях Бабинецької селищної ради. що знаходяться за межам селища.          
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
25.02.2014
№ 01-25-УІ
 
 
 
У К Р А Ї Н А                                         
                                                                      
БАБИНЕЦЬКА   СЕЛИЩНА РАДА
 
Бородянського району                  Київської області
 
           Р І Ш Е Н Н Я №79
 
виконкому Бабинецької селищної ради
 
                                                                  17 жовтня 2013 року
 
Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території Бабинецької селищної ради (регуляторний акт)
    Керуючись статтею 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833, Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219, Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ виконком селищної ради   ВИРІШИВ:                  № 89
    1. Затвердити Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території Бабинецької селищної ради
    2. В десятиденний термін оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
    3. Головному бухгалтеру Бабинецької селищної ради керуватись у своїй діяльності цим Порядком.
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М.Шалюта 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
Про селищний бюджет Бабинецької
 селищної ради на    2014 рік.
 
          Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” ( з наступними змінами ), частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про  Державний бюджет України на 2014 рік “, враховуючи рекомендації постійної комісії             ради з питань бюджету і фінансів, розвитку цінних паперів, інших фінансових інструментів від   01.2014 року , селищна  рада ВИРІШИЛА: №01-24-УІ              
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2014 рік у сумі 1825600,00 грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі  1092000,00грн., додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі - грн., іншу додаткову дотацію у сумі   - грн..
Обсяг доходів  загального  фонду бюджету визначити у сумі 474400,00 грн., спеціального фонду бюджету 259200,00  грн.(додаток №1).
 
 2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного  бюджету на 2014 рік у сумі 1566400,00 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1368700,00 грн., спеціального фонду бюджету 259200,00 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2), за головними розпорядниками коштів
(додаток № 3).
 
 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  районного бюджету у сумі   5000,00  гривень.
 
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
-    оплата праці працівників бюджетних установ;
-         нарахування на заробітну плату;
-         придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-         забезпечення продуктами харчування ;
-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
-         поточні трансферти населенню;
-         поточні трансферти місцевим бюджетам.
 
5. Бабинецькій селищній раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського(селищного)   бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
При прийнятті рішення щодо отримання середньострокової позики погоджувати її обсяги з комісією селищної ради з питань бюджету та фінансів.
7. Надати право селищній раді :
- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Бородянському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного  бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами селищного   бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 
8. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право назва селищної ради:
- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
9.Доручити селищній раді розробити та затвердити Порядок використання залишку коштів від збору за першу реєстрацію транспортного збору , який склався на 01.01.2014 та їх надходжень до селищного  бюджету у 2014 році на проведення робіт , пов’язаних з будівництвом , реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах району , що належать до комунальної власності, та Перелік вулиць та доріг, на які спрямовуватимуться зазначені кошти.
 
10. Головному розпоряднику коштів Бабинецького селищного бюджету:
         10.1. У тижневий термін після затвердження селищного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ , планів використання бюджетних коштів одержувачів кошті селищного  бюджету і подати їх до управління Державної казначейської служби  України в Бородянському районі для здійснення фінансування видатків.
         10.2. Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі асигнування на :
-         заробітну плату працівників бюджетних установ, виходячи з умов оплати праці, визначених законодавством;
-         нарахування на заробітну плату;
-         проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, з урахуванням прогнозного росту цін і тарифів. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.
        10.3. Спрямувати перевищення власних надходжень бюджетних установ над відповідними видатками, затвердженими рішенням про                          
 бюджет, у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
   У разі, якщо відсутня така заборгованість, кошти спрямовувати:
50 відсотків - на заходи , які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду селищного   бюджету для проведення видатків по цих зобовязаннях із спеціального фонду бюджету.
 
       11.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 
        12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.
 
         13.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 
         14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів, розвитку цінних паперів, інших фінансових інструментів.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
24.01.2014
№ 01-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
Про передачу в приватну власність земельних ділянок
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Ткачуку Віталію Олександровичу для ведення особистого селянського господарства – 0,0472 га з кадастровим номером 3221055300:02:019:0297 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Заводська, 61Г Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 02-23-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Ткачуку Віталію Олександровичу для ведення особистого селянського господарства – 0,0472 га з кадастровим номером 3221055300:02:019:0297 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Заводська, 61Г Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність земельну ділянку гр. України Ткачуку Віталію Олександровичу для ведення особистого селянського господарства – 0,0472 га з кадастровим номером 3221055300:02:019:0297 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Заводська, 61Г Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Ткачук Віталій Олександрович, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Ткачуку Віталію Олександровичу.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                                      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
Про передачу в приватну власність земельних ділянок
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Ткачук Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:010:0048 в межах населеного пункту смт  Бабинці по вул. Кооперативна,52 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 03-23-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Ткачук Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:010:0048 в межах населеного пункту смт  Бабинці по вул. Кооперативна,52 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність земельну ділянку гр. України Ткачук Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:010:0048 в межах населеного пункту смт  Бабинці по вул. Кооперативна,52 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Ткачук Людмила Олександрівна, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Ткачук Людмилі Олександрівні.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
                               У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
Про передачу в приватну власність земельних ділянок
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Мартіашвілі Наталії Івнівні для ведення особистого селянського господарства – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:026:0045 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Калініна Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 04-23-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Мартіашвілі Наталії Івнівні для ведення особистого селянського господарства – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:026:0045 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Калініна Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність земельну ділянку гр. України Мартіашвілі Наталії Івнівні для ведення особистого селянського господарства – 0,1500 га з кадастровим номером 3221055300:02:026:0045 в межах населеного пункту смт  Бабинці  вул. Калініна Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. Мартіашвілі Наталії Івнівні , одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Мартіашвілі Наталії Івнівні .
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
Р І Ш Е Н Н Я
( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
Про передачу в приватну власність земельних ділянок
         Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Булатицькій Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1259 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0365 в межах населеного пункту смт  Бабинці по вул. Лісова,5 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 05-23-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Булатицькій Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1259 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0365 в межах населеного пункту смт  Бабинці по вул. Лісова,5 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    2. Передати у власність земельну ділянку гр. України Булатицькій Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1259 га з кадастровим номером 3221055300:02:023:0365 в межах населеного пункту смт  Бабинці по вул. Лісова,5 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. Гр. України Булатицькій Олені Олександрівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.
    4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Булатицькій Олені Олександрівні.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                                   У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єфименко Мотроні Данилівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Єфименко Мотрони Данилівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,21 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 06-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Єфименко Мотроні Данилівні загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,21 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                               У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                        Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єфименко Мотроні Данилівні для   ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Єфименко Мотрони Данилівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,3948 га для   ведення особистого селянського в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,21 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 07-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Єфименко Мотроні Данилівні загальною площею 0,3948 га для   ведення особистого селянського в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,21 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                                У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пацелі Любові Валентинівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Пацелі Любові Валентинівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1042 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в Бабинці по вул.Молодіжна,20 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 08-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Пацелі Любові Валентинівни загальною площею 0,1042 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею в смт Бабинці по вул.Молодіжна,20 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                                     У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лук’яненку Сергію Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Лук’яненка Сергія Миколайовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в Бабинці по вул.Леніна,34 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 09-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Лук’яненку Сергію Миколайовичу загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею в смт Бабинці по вул.Леніна,34  на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                                 У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                       Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лук’яненку Сергію Миколайовичу для   ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Лук’яненка Сергія Миколайовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1428 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в Бабинці по вул.Леніна,34 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 10-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Лук’яненку Сергію Миколайовичу загальною площею 0,1428 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею в смт Бабинці по вул.Леніна,34  на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
                                     У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
 Про виділення земельних ділянок, на яких можливе будівництво культової громадської споруди Залу Царства Свідків Єгови для колективних богослужінь на території Бабинецької селищної ради.
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 11-23-УІ
 1. Відмовити Представником Релігійної громади Свідків Єгови у м. Ірпі Київської області у виділенні земельних ділянок, на яких можливе будівництво культової громадської споруди Залу Царства Свідків Єгови для колективних богослужінь на території Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 24 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від24 січня 2014 року
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дрогулю Івану Геннадійовичу та Ганабі Роману Васильовичу під  оренду на 49 років з правом викупу під нежитловою будівлею, що є приватною власністю на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Дрогуля Івана Геннадійовича та Ганаби Романа Васильовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,07 га під оренду на 49 років з правом викупу під нежитловою будівлею, що є приватною власністю в смт по вулиці Заводська,61Б на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:  № 12-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дрогулю Івану Геннадійовичу та Ганабі Роману Васильовичу під  оренду на 49 років з правом викупу під нежитловою будівлею, що є приватною власністю на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під оренду на 49 років з правом викупу під нежитловою будівлею, що є приватною власністю, замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
   
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
 
 
 
 
 
 

 

      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія  шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
 
 
Про затвердження плану роботи
Бабинецької селищної ради на 1 півріччя 2014 року
 
 
 
 Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна рада   В И Р І Ш И Л А: 01-23-УІ
 
1.Затвердити план роботи Бабинецької селищної ради на 1 півріччя 2014 року.   (план роботи додається)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 01-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
Про  внесення змін до рішення 18 сесії селищної ради 6 скликання від 25.12.2012 р. « Про селищний бюджет на 2013 рік».
Доповідала: Шовківська С.О.- головний бухгалтер.
         Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   ВИРІШИЛА: 02-23-УІ
Внести наступні зміни до рішення 18 сесії селищної ради 6 скликання від 25.12.2012 року «Про місцевий бюджет на 2013 рік»
1.Загальний фонд бюджету Бабинецької селищної ради. а саме:
1.1.По КФК 070101« Дошкільні заклади освіти» збільшити видатки в розмірі 5400 грн. 00 коп. по:
1.2.По КФК 070101« Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки в розмірі 1400 грн. 00 коп. по:
1.3. По КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшити видатки в розмірі 300грн. 00 коп. по:
1.4. По КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» зменшити видатки в розмірі 200грн. 00 коп. по:
1.5. По КФК 10116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки в розмірі 3500грн. 00 коп. по:
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№02 -23-УІ
 
 
 
                                                             
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
 
 
Про затвердження норм витрат питної води
різними споживачами в смт Бабинці.
 
 
         Розглянувши подання комунального підприємства київської обласної ради «Бородянкатеплопостачання» , відповідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», згідно п.11.3 «Правил користування системи Комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України»,    селищна рада В И Р І Ш И Л А : 03-23-УІ
 Затвердити норми витрат питної води різними споживачами в смт Бабинці розроблені згідно ДБН В.2.5-64:2012 (Додаток А додається).
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 03-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
Про встановлення вартості харчування
у дошкільному навчальному закладі
 « Світлячок» на 2014рік.
 
 
Про встановлення розміру грошової компенсації вартості продуктів харчування.
 
          Відповідно до п. 12.ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильної катастрофи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів
Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А: № 04-23-УІ
         Встановити розмір грошової компенсації дітям, які не відвідують дитячий дошкільний заклад і не знаходяться на повному державному утриманні з 01 січня по 30 червня 2014 року в розмірі середньої прогнозованої вартості продуктів харчування у дитячому дошкільному закладі на одну дитину:
Для дітей віком до 3-х років – 145 грн.00 коп.на місяць
Для дітей віком старше 3-х років – 155 грн. 00 коп. на місяць
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 04-23-УІ
 
 
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
 
 
 
Про встановлення вартості харчування у
дошкільному навчальному закладі « Світлячок» на 2014 рік.
                         
 
 
                      Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А    № 05-23-УІ
         Встановити вартість харчування однієї дитини на один день в дитячому дошкільному закладі «Світлячок» з 01.01.2014р. в сумі   - 13,50 грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№05 -23-УІ
 
 
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
Про перелік об’єктів на 2014 рік для відбування громадських робіт засуджених до громадських робіт та порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та види суспільно-корисних робіт, які повинні виконувати засуджені та порушники.
Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ст. 39 Кримінально-виконавчого кодексу України , ст 30-1,321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, селищна рада
В И Р І Ш И Л А : № 06-23-УІ
1.Затвердити перелік об’єктів на 2014 рік для відбування громадських робіт засудженими до громадських робіт та порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт:
-         територія дошкільного закладу «Світлячок»
-         територія Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
-         територія управління;
-         площі, вулиці, зупинки, дороги на території селищної ради
-         пам’ятники Загиблим воїнам;
-         територія кладовищ;
-         прилеглі території біля ставків.
2.Затвердити види суспільно-корисних робіт, які повинні виконувати засуджені та порушники:
-         прибирання сміття на території затверджених об’єктів;
-         заготовка дров для котелень селищної ради та дошкільного закладу «Світлячок»;
-         побілка бордюрів, дерев.
3. Контроль за відбуванням громадських робіт засуджених до громадських робіт та роботою порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт покласти на селищного голову Шалюту В.М.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 06-23-УІ
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
 Про затвердження штатного розпису
виконавчого апарату селищної ради та
 положення про преміювання виконавчого комітету у 2014 році.        
 
 
         Відповідно до п.6 частини 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, селищна рада                                                     
В И Р І Ш И Л А № 07-23-ІУ
     1.Затвердити структуру виконавчого апарату селищної ради і його чисельність в кількості 10 чоловік
    2.Встановити селищному голові Шалюті В.М. з 1 січня 2014 року:
2.1.Надання селищному голові допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;
3.Виплати проводити згідно розпорядження селищного голови.
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№07 -23-УІ
 
 
 
 
                                                       
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 20 грудня 2013 року
 
Про затвердження Програми використання
та охорони земель Бабинецької селищної ради на період 2013-2015 роки
послуг у сфері розваг на території Бабинецької селищної ради.
 
    Відповідно до Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», висновки та рекомендації постійних комісій Бабинецької селищної ради з питань роботи установ і організацій соціальної сфери , землекористування благоустрою населених пунктів, рада В И Р І Ш И Л А № 08-23-ІУ
1. Затвердити Програму використання та охорони земель Бабинецької селищної ради на період 2013-2015 роки (далі – Програма), що додається.
2. Кошти, що надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва можуть направлятись для виконання заходів даної Програми
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Шалюту В.М.
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 08-23-УІ
 
 
 
 
 
                                                  
      У К Р А Ї Н А                        
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                              Від 20 грудня 2013 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 Земельної ділянки з подальшою передачею у власність Грицюку Юрію Миколайовичу.
            Розглянувши заяву Грицюка Юрія Миколайовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність кадастровий номер 3221055300:02:001:0238 для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,15га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Калініна,173 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А: № 09-23-УІ
     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність Грицюку Юрію Миколайовичу кадастровий номер 3221055300:02:001:0238 для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,15га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Калініна,173 в межах смт Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
    2. Передати в приватну власність Грицюку Юрію Миколайовичу земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,15га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Калініна,173 в межах смт Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
    3. 3. Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж в на турі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права приватної власності у Державному реєстрі речових прав.
      4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог статті 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство» (в разі необхідності) та інших нормативно-правових актів.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 09-23-УІ
 
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 земельної ділянки з подальшою передачею у власність Коломієць Надії Тимофіївні.
                         Розглянувши заяву Коломієць Надії Тимофіївни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність для ведення особистого селянського господарства   площею 0,5010га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Калініна в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А: № 10-23-УІ
     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність Коломієць Надії Тимофіївні площею 0,5010га для ведення особистого селянського господарства   в смт    Бабинці по вул. Калініна в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
    2. Надати у власність Коломієць Надії Тимофіївні земельну ділянку площею 0,5010га для ведення особистого селянського господарства , розташованої в смт    Бабинці по вул. Калініна в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області .
      3. Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж в на турі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права приватної власності у Державному реєстрі речових прав.
      4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог статті 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство» (в разі необхідності) та інших нормативно-правових актів.
5.     Контроль за виконанням пунктів 1, 2 цього наказу залишаю за собою.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 10-23-УІ
 
 
 
                                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Загурській Антоніні Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
            Розглянувши заяву гр. Загурської Антоніни Анатоліївни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1493 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,1493га в смт Бабинці по вул.Кооперативна,11А на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 11-23-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Загурській Антоніні Анатоліївні загальною площею 0,1493 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,1493га в смт Бабинці по вул.Кооперативна,11А на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 11-23-УІ
 
 
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 земельної ділянки з подальшою передачею у власність Поштар Ользі Георгіївні.
                         Розглянувши заяву Поштар Ольги Георгіївни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність кадастровий номер 3221055300:02:011:0033 для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1486га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Петровського,37А в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А: № 12-23-УІ
     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність Поштар Ользі Георгіївні
кадастровий номер 3221055300:02:011:0033 для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1486га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Петровського,37А в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
    2. Передати в приватну власність Поштар Ользі Георгіївні земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1486га, розташованої в смт    Бабинці по вул. Петровського,37А в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
    3. 3. Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж в на турі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права приватної власності у Державному реєстрі речових прав.
      4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог статті 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство» (в разі необхідності) та інших нормативно-правових актів.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 12-23-УІ
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                        Від 20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Потієнко Валентині Миколаївні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
Розглянувши заяву гр. Потієнко Валентини Миколаївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,0844га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Кооперативна,14  на території     Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону      України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 13-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Потієнко Валентині Миколаївні загальною площею 0,0844га,        для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Кооперативна,14  на території Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної  ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 13-23-УІ
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Потієнко Валентині Миколаївні
для ведення особистого селянського господарства , на території Бабинецької селищної  ради.
Розглянувши заяву гр. Потієнко Валентини Миколаївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,0305га для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Кооперативна,14  на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону        України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 14-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Потієнко Валентині Миколаївні загальною площею 0,0305га,        для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Кооперативна,14  на території        Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 14-23-УІ
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                        Від 20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пархоменко Леоніду Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
                    Розглянувши заяву гр. Пархоменка Леоніда Миколайовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,1024га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Стадіонна,4  на території     Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону      України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 15-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пархоменко Леоніду Миколайовичу загальною площею 0,1024га,         для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Стадіонна,4  на території         Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                      В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 15-23-УІ
 
                                                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Телюк Ользі Григорівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
                    Розглянувши заяву гр. Телюк Ольги Григорівни про надання у власність земельну ділянку площею 0,15га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Калініна,73  на території                    Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону      України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 16-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Телюк Ользі Григорівні загальною площею 0,15га,      для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Калініна,73  на території       Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 16-23-УІ
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Телюк Ользі Григорівні для ведення особистого селянського господарства , на території Бабинецької селищної  ради.
                    Розглянувши заяву гр. Телюк Ольги Григорівни про надання у власність земельну ділянку площею 0,0725га для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Калініна,73  на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону    України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 17-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Телюк Ользі Григорівні загальною площею 0,0725га, для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Калініна,73  на території         Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 17-23-УІ
 
                                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
 
Про припинення права   користування 1/6 частини земельної ділянки в селищі Бабинці по вулиці Кооперативна,27А Зарицького Олександра Миколайовича на користь Левченко Зої Миколаївни.  
 
 
          Відповідно ст.141 Земельного кодексу України,п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
 ВИРІШИЛА : № 18-23-УІ
 Припинити право користування 1/6 частини земельної ділянки гр. Зарицького Олександра Миколайовича в селищі Бабинці   по вулиці Кооперативна,27А на користь Левченко Зої Миколаївни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 18-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко Зої Миколаївні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної  ради.
                    Розглянувши заяву гр. Левченко Зої Миколаївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,15га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Кооперативна,27А  на території                    Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону      України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 19-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко Зої Миколаївні загальною площею 0,15га,    для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Кооперативна,27А  на території     Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 19-23-УІ
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко Зої Миколаївні для ведення особистого селянського господарства , на території Бабинецької селищної  ради.
                    Розглянувши заяву гр. Левченко Зої Миколаївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,0275га для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Кооперативна,27А на території        Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону                    України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 20-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко Зої Миколаївні загальною площею 0,0275га,для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Кооперативна,27А  на території    Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 20-23-УІ
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про внесення змін в рішення 21 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 26.01.2010 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 21-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 21 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 26.01.2010 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Ігнатенко Наталії Анатоліївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. 1 Травня,80.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 21-23-УІ
 
 
 
 
 
                                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 21 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 26.01.2010 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства.»
 
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 22-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 21 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 26.01.2010 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Ігнатенко Наталії Анатоліївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0199 га, що розташована в смт Бабинці по вул. 1 Травня,80.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 22-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства.»
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 23-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Куц Людмилі Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0838 га, що розташована в с. Буда-Бабинецька по вул. В.Жовтня,37.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 23-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 8 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 17.05.2007 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.»
 
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 24-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 8 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 17.05.2007 та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Литвин Любов Григорівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Весела,5.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 24-23-УІ
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.»
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 25-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Матьошко Олексію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0999 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Заводська,23.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 25-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2013 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.»
 
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 26-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Сіменик Ірині Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна,169.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 26-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2013 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для для ведення особистого селянського господарства.»
 
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 27-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 9 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.12.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Сіменик Ірині Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,049 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна,169.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 27-23-УІ
 
 
                                                    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данилейко Ярославу Станіславовичу для ведення особистого селянського господарства , на території Бабинецької селищної  ради.
          Розглянувши заяву гр. Данилейка Ярослава Станіславовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,05га для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Калініна на території      Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону       України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 28-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данилейко Ярославу Станіславовичу загальною площею 0,05га,   для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Калініна  на території    Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.
5.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (в оренду) не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 28-23-УІ
                                                             
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
Про виділення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
 
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 29-23-УІ
 1. Відмовити Вереті Євгенію Павловичу у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 29-23-УІ
 
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
Про виділення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
 
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 30-23-УІ
 1. Відмовити Артамоновій Ларисі Олександрівні у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 30-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
СЛУХАЛИ: заяву гр. Вдовиченко Леоніди Анатоліївни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства , на території Бабинецької селищної  ради.
          Розглянувши заяву гр. Вдовиченко Леоніди Анатоліївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,0985га для ведення особистого селянського господарства ,  в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА : № 31-23-УІ
         Відповідно до протесту прокурора   Бородянської   районної
прокуратури про скасування незаконного рішення 12 сесії 5 скликання Бабинецької селищної ради від 18.01.2008 року про надання в приватну власність земельної ділянки, площею 0,1950, по вулиці Калініна,160, відмовити Вдовиченко Леоніді Анатоліївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства , на території Бабинецької селищної  ради.
        
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 31-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про внесення змін в рішення 8сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 06.10.2011 року та читати в такій редакції: «Передати    безоплатно   у власність   громадянину  Кушнарьовій Олені Олегівні     земельну ділянку   для   будівництва і обслуговування     жилого    будинку, господарських будівель і споруд   площею   0,15 га    в селі Буда-Бабинецька по провул.Радгоспний,37»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 32-23-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 8 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 06.10.2011 року та читати в такій редакції: «Передати    безоплатно   у власність   громадянину  Кушнарьовій Олені Олегівні     земельну ділянку   для   будівництва і обслуговування     жилого    будинку, господарських будівель і споруд   площею   0,15 га    в селі Буда-Бабинецька по провул.Радгоспний,37.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 32-23-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, на території Бабинецької селищної  ради.
          Відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 33-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, загальною площею 0,30га,  в смт Бабинці по вул. 1 Травня 64А  на території         Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у комунальну власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної  ради.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 33-23-УІ
 
                                                          
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, на території Бабинецької селищної  ради.
          Відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 34-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, загальною площею 0,40га,  в смт Бабинці по вул. 1 Травня 68  на території       Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у комунальну власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 34-23-УІ
 
 
                                                     
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, на території Бабинецької селищної  ради.
          Відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 35-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, загальною площею 0,43га,  в с. Буда- Бабинецька по вул. В.Жовтня,2  на території         Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у комунальну власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 35-23-УІ
 
 
                                                          
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, на території Бабинецької селищної  ради.
          Відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 36-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, загальною площею 0,10га,  в с. Буда- Бабинецька по вул. В.Жовтня,19  на території Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у комунальну власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної  ради.
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 36-23-УІ
 
                                                          
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 23 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від20 грудня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, на території Бабинецької селищної  ради.
          Відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 37-23-УІ
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність громади Бабинецької селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, загальною площею 0,90га,  в сми Бабинці, вул. Заводська,45  на території         Бабинецької селищної ради.
2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у комунальну власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3.Розроблений    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу України.
4.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної  ради.
 
   
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
20.12.2013
№ 37-23-УІ
                         У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської облас
 Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
Про підсумки виконання плану соціально-економічного
та Культурного розвитку селища за 9 місяців 2013року.          
Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно
п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, селищна рада    В И Р І Ш И Л А : 01- 22-УІ
1.     Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку селища за 9 місяців 2013 року прийняти до відома.
2.     Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих
проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати
не вдалося.
     3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому
основними пріоритетами в роботі вважати:
     - забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми   
       соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2013рік;
     - створення умов подальшого зростання рівня доходів населення.
- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища.
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій;
- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів
   до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального      
   страхування.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 01-22-УІ
 
                                          
 
                                                            
                            У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
       Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
Про виконання селищного бюджету
 за 9 місяців 2013 р.
 
 
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за 9 місяців 2013 р. відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-22-УІ
          Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 9 місяців 2013 р. по доходах в сумі Один мільйон двісті шістдесят три тисячі шістсот дев’яносто сім грн. ( 1263697грн.), по видатках в сумі Один мільйон двісті одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість грн.
 ( 1211656 грн)
Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2013 р. склала -1208604грн., по видатках у сумі - 1157647грн.
Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2013 р. - 55093 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету 9 місяців 2013 р. склала - 54010 грн.
 
 
 
 
     Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
    
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 02-22-УІ
 
 
 
 
                                  
 
 
                                               копія                                     
                        У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
 Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
 Про внесення змін до рішення 18 сесії
 селищної ради 6 скликання від 25.12.2012р.
« Про селищний бюджет на 2013трік».
         Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   ВИРІШИЛА: 03-22-УІ
1.Внести    наступні   зміни     до   рішення   селищної    ради    від 25.12.2012 року       “Про місцевий бюджет на 2013рік”
1.1   У абзаці 1 пункту 1 цифру “1538800грн.” на цифру“1824300грн.”
1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри “1538800грн.” замінити цифрою “1824300грн.” та “170100грн.замінити цифрою “271300грн
1.3 Уабзаці 1 пункту 2 цифри   “1538800”, замінити   цифрою “1824300грн.” та “170100грн.” замінити цифрою 271300грн
2. Викласти додатки 2,3    до   рішення   у   новій   редакції ,   що   додається.
3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти    на   постійну    комісію    селищної    ради   з   питань   бюджету    і фінансів.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 
 
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 03-22-УІ
 
 
 
 
 
                           У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
        Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
Про надання дозволу   на виготовлення   проектної 
документації на капітальний ремонт даху
 приміщення та капітальний ремонт системи опалення
 приміщення Бабинецької селищної ради.
 
 
    Керуючись п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 04-22-УІ
 
1. Надати дозвол компетентним організаціям, що мають відповідні дозвіла (ліцензії) на виконання робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін, на виготовлення   проектної документації на капітальний ремонт даху приміщення та капітальний ремонт системи опалення приміщення Бабинецької селищної ради.
2.Зобов’язати головного бухгалтера Шовківську С.О. взяти під контроль
оплату виконаних робіт.
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 04-22-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
 Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
Про продовження договору оренди замельної ділянки Дєдковському Анатолію Павловичу, Ткачуку Володимиру Володимировичу.
 
 
 
         Розглянувши заяву Дєдковського Анатолія Павловича та Ткачука Володимира Володимировича щодо продовження договору оренди на земельну ділянку площею 0,10 на термін 5 років, керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 05-22-УІ
1.     Надати дозвіл Дєдковському Анатолію Павловичу та Ткачуку Володимиру Володимировичу на продовження договору оренди на земельну ділянку площею 0,10 на термін 5 років по вул. Заводська,19 в смт Бабинці Бородянського району Київської області.
2.     Втановити орендну плату на земельну ділянку площею 0,10 по вул. Заводська,19 в смт Бабинці Бородянського району Київської області в розмірі 3% від нової нормативно грошової оцінки земельної ділянки.
3.     Спеціалісту Бабинецької селищної ради зробити розрахунок орендної плати даної земельної ділянки в розмірі 3% від нової нормативно грошової оцінки земельної ділянки.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 05-22-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                              У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
          Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
Про внесення змін до п.1 рішення Бабибинецької селищної ради № 04-20-УІ від 03.06.2013 року « Про впровадження місцевих податків і зборів та внесення змін до Положення про порядок справляння та сплати місцевих податків та зборів на 2014 рік.»
 
         Розглянувши лист Бородянського відділення Ірпінської ОДПІ, що Законом України № 403-УІ від 04.07.2013 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» внесено зміни до ст. 265 Податкового кодексу України, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 06-22-УІ
 Внести зміни до п.1 рішення Бабинецької селищної ради №04-20-УІ від 03.06.2013 року, а саме :
1. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток- для квартири/ квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів;
б) 2,7 відсотка- для квартири/ квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів;
в) 1 відсоток- для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів.
2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів;
б) 2,7 відсотка- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів;
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 06-22-УІ
 
 
                    У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської област
Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
Про надання ПАТ «Київоблгаз» на праві господарського відання газових мереж, обю’єктів та споруд на них.
 
         З метою забезпечення ефективного використання, цільового та безаварійної експлуатації газових мереж, об’єктів та споруд на них, які є комунальною власністю територіальної громади Бабинецької селищної ради, поліпшення надання населенню послуг з газопостачання та приєднання до газорозподільних мереж, посилення економічних основ місцевого самоврядування, керуючись нормами ст. 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст 7 Закону України « Про засади функціонування ринку природного газу», ст. 136 Господарського кодексу України, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 07.03.2013 р. № 226, Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА:   № 07-22-УІ
         1. Передати ПАТ «Київоблгаз» на праві господарського відання газові мережі, об’єкти та споруди на них, наведені в додатку № 4 до даного рішення
         2. Укласти з ПАТ «Київоблгаз» на безстроковий період договір на господарське відання газовими мережами, об’єктами та спорудами на них, наведеними в додатку № 1 до даного рішення, згідно з Типовим договором на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 07.03.2013 року № 226.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 07-22-УІ
 
 
 
                       У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
Про звернення Київської обласної ради до сільськиї, селищних та міських рад щодо упорядкування ними торгівлі алкогольними напоями та пивом.
Доповідав: Шалюта В.М.- селищний голова
         Відповідно до     статті   30 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       керуючись статтями 15-1, 15-2, 15-3, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, п.9 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854 з метою впровадження державної політики попередження вживання серед населення алкогольних напоїв,   Бабинецька селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 08-22-УІ
1.                 Впорядкувати режим роботи магазинів, кіосків, секцій тощо, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом , заборонивши їм торгіторгівлю алкогольними напоями та пивом з 22,00 години до 8,00 години;
2.                 Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом в дрібно роздрібній (нестаціонарній) торговельній мережі (павільйони, кіоски, намети тощо), що розташовані в радіусі 300 метрів від земельних меж (огородження) навчальних та медичних закладів.
3.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на адмінкомісію при виконкомі Бабинецької селищної ради
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 08-22-УІ
 
 
 
 
                             У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
          Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого
 скликання Бабинецької селищної ради
від 12.10.2012 року та викласти текст в новій редакції
 
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна     рада ВИРІШИЛА : № 09-22-УІ.
Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та викласти текст в новій редакції, а саме:
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акта, що посвідчує право власності на земельну ділянку гр. Масло Михайлу Федоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в межах селища Бабинці  Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області по вул. 40 років Перемоги,7 площею 0,0637 га.
2. Масло Михайлу Федоровичу передати земельну ділянку у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в смт Бабинці Бородянського району Київської області по вул. 40 років Перемоги, 7 площею 0,0637 га.
3. Гр. Масло Михайлу Федоровичу земельну ділянку використовувати за призначенням
4. Землевпоряднику селищної ради  внести зміни до земельно-облікової документації.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 09-22-УІ
 
 
 
 
 
                      
                       У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
    Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
 
СЛУХАЛИ: заяву гр.Кульченкова Федора Михайловича про виділення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 10-22-УІ
 1. Відмовити Кульченкову Федору Михайловичу у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 
 
    
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 10-22-УІ
 
 
 
 
                                                          
 
                У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
 Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 11-22-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Грицюку Юрію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна 173.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 
 
    
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 11-22-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
                  У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
 
 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 8 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 17.05.2007 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 12-22-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 8 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 17.05.2007 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Щербакову Євгенію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Лугова,2.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
    
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 12-22-УІ
 
 
 
                      
 
 
                       У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
         Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення №33 виконкому Бабинецької селищної ради від 29.07.1997 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 13-22-УІ.
         1.Внести зміни в в рішення №33 виконкому Бабинецької селищної ради від 29.07.1997 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Герняк Лідії Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, для ведення особистого селянського господарства площею 0,0367 га на території смт Бабинці по вул Калініна,167.»
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 
 
    
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 13-22-УІ
 
 
 
 
 
                                                                     
                              У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
        Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 14-22-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Авраменко Наталії Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, на території смт Бабинці по вул . Кооперативна,13.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
    
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 14-22-УІ
 
 
 
 
                                  
                      
                    У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                               Від 21 жовтня 2013 року
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чілікіну Андрію Анатолійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Чілікіна Андрія Анатолійовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1541 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель- 0,15 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,0041 га в смт Бабинці по вул.Кооперативна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 15-22-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Чілікіну Андрію Анатолійовичу загальною площею 0,1541 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель- 0,15 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,0041 га в смт Бабинці по вул.Кооперативна,9 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документу, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
   
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 15-22-УІ
 
 
                                                          
                     У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
     Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від21 жовтня 2013 року
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Степанчук Лілії Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши  заяву гр. Степанчук Лілії Василівні про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0545 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель- 0,0545га в смт Бабинці по вул. Пролетарська,10 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 16-22-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Степанчук Лілії Василівні загальною площею 0,0545 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель- 0,0545га в смт Бабинці по вул. Пролетарська,10 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документу, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
   
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 16-22-УІ
 
 
                                                          
                  У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
  Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
 
 
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу розділ земельної ділянки що належить Павицькій Надії Яківні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Павицької Надії Яківни щодо розділу земельної ділянки площею 0,2102 га, кадастровий номер якої 321022301:01:013:0059 на 2(дві) окремі земельні ділянки площею 0,0400 га та площею 0,1702 га з присвоєнням окремих кадастрових номерів, керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 17-22-УІ
         Надати дозвіл Павицькій Надії Яківні на розділ земельної ділянки площею 0,2102 га, кадастровий номер якої 3221055301:01:013:0059, що належить їй на підставі Державного акту серії І-КД № 020242 виданого Бабинецькою селищною радою Бородянського району Київської області 06.05.1999 року надана для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель , яка розташована в с. Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області , на 2 (Дві) окремі земельні ділянки площею 0,0400 га та площею 0,1702 га з присвоєнням окремих кадастрових номерів.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 17-22-УІ
 
 
 
 
 
 
 
                                               копія
                 У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
 Р І Ш Е Н Н Я
        ( 22 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 21 жовтня 2013 року
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 18-22-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Авраменко Наталії Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,19 га на території смт Бабинці по вул . Кооперативна,13.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
 
 смт Бабинці  
21.10.2013
№ 18-22-УІ
 
 

 

  У К Р А Ї Н А

 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від03 червня 2013 року
 
Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно
п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, селищна рада    В И Р І Ш И Л А : 01- 20-УІ
1.     Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку селища за і квартал 2013 року прийняти до відома.
2.     Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих
проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати
не вдалося.
     3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому
основними пріоритетами в роботі вважати:
     - забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми   
       соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2013рік;
     - створення умов подальшого зростання рівня доходів населення.
- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища.
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій;
- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів
   до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального      
   страхування.
                        
 
                   Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 
 
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 01-20-УІ
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                           
        
Від03.06. 2013 року
 
 
Про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2013 року.      
  
 
 
         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за 1 квартал 2013 року відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-20-УІ
 
      Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 1 квартал 2013 року по доходах та видатках
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 
 
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 02-20-УІ
 
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від03 червня 2013 року
 
Про   внесення    змін    до    рішення   Вісімнадцятої сесії     
        селищної   ради шостого скликання від 25.12.2012 року
                   “Про місцевий бюджет на 2013рік”
 
         Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   вирішила:
 
         Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   ВИРІШИЛА: 03-20-УІ
         1.Внести    наступні   зміни     до   рішення   селищної    ради    від 25.12.2012 року          “Про місцевий бюджет на 2013рік”
         1.1   У абзаці 1 пункту 1  цифру “1538800грн.” на цифру“1723100грн.”
         1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри “1538800грн.”      замінити   цифрою “1723100грн.”
         1.3 Уабзаці 1 пункту 2 цифри   “1538800”, замінити   цифрою ““1723100грн.”
         2. Викласти додатки 2,3    до   рішення   у   новій   редакції ,   що   додається.
3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти    на   постійну    комісію    селищної    ради   з   питань   бюджету    і фінансів.
 
Селищний голова                                   В.М.Шалюта
 
 
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 03-20-УІ
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від 03 червня 2013 року
Про впровадження місцевих податків і зборів
та внесення змін до Положення про порядок
справляння та сплати місцевих податків та зборів
на 2014 рік.
Розглянувши пропозиції Державної податкової інспекції в Бородянському районі , керуючись ст. 143 Конституції України, Указом президента України « Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», відповідно до п. 8,3 ст.8, ст.10, п.12.3, 12.4, 12.5 ст.12 Податкового кодексу України, п.24 частини1 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально - економічного розвитку селища Бабинці, селищна рада
В И Р І Ш И Л А : № 4-20-УІ
1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
- для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа, яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку 1,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду);
- для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа, яких перевищує 500 кв. метрів, ставку податку встановити 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду).
2. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
- для закладів торгівлі, що здійснюють продаж алкогольних напоїв в об’єктах нерухомого майна (магазинах), - 0,1 МЗП;
- для інших об’єктів підприємницької діяльності - 0,07 МЗП.
3. Встановити ставки єдиного внеску для суб’єктів малого підприємства на 2014 рік:
- для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру МЗП;
- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру МЗП.
            4. Встановити розмір мінімальної орендної плати за нерухоме майно з фізичних осіб за повний чи неповний місяць
мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території    Бабинецької селищної ради складає: Р = 4818 / (100х12) = 4,815 грн.           
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
       
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 04-20-УІ
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від03 червня 2013 року
 
 
СЛУХАЛИ: заяву гр.Сербенюк Оксани Миронівни про виділення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 05-20-УІ
 1. Відмовити Сербенюк Оксані Миронівні у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
       
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 05-20-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від03 червня 2013 року
 
СЛУХАЛИ: заяву гр.Травянка Олега Миколайовича про виділення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 06-20-УІ
 1. Відмовити Травянку Олегу Миколайовичу у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
       
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 06-20-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                     
Від03 червня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шалюті Тамарі Тимофіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Шалюти Тамари Тимофіївни про надання у власність земельну ділянку площею 0,12 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул.Шевченка,10 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 07-20-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Шалюті Тамарі Тимофіївні загальною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель в смт Бабинці по вул. Шевченка,10 на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
03.06.2013
№ 07-20-УІ
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                             
Від03 червня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аргатюк Тетяні Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Аргатюк Тетяни Олександрівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1931 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15га та ведення особистого селянського господарства площею 0,0431 га в смт Бабинці по вул.Шевченка,48А на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 08-20-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Аргатюк Тетяні Олександрівні загальною площею 0,1931 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15га та ведення особистого селянського господарства площею 0,0431 га в смт Бабинці по вул.Шевченка,48А на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
       
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 08-20-УІ
                                   
      У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від03 червня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Примі Віктору Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Прими Віктора Васильовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1968 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15га та ведення особистого селянського господарства площею 0,0468 га в смт Бабинці по вул. Петровського,23 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 09-20-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Примі Віктору Васильовичу загальною площею 0,1968 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15га та ведення особистого селянського господарства площею 0,0468 га в смт Бабинці по вул. Петровського,23 на території Бабинецької селищної ради,
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
        смт Бабинці  
03.06.2013
№ 09-20-УІ
                                   
      У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 20 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від03 червня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність гр. Сікорській Раїсі Олександрівні та Страровойтовій Ірині Валентинівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Сікорської Раїси Олександрівни та Страровойтової Ірини Валентинівни про надання у спільну сумісну власність земельну ділянку загальною площею 0,4514 га в т.ч. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15га та ведення особистого селянського господарства площею 0,3014 га в смт Бабинці по вул. Калініна, 114 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 10-20-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність Сікорській Раїсі Олександрівні та Страровойтовій Ірині Валентинівні загальною площею 0,4514 га в т.ч. для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15га та ведення особистого селянського господарства площею 0,3014 га в смт Бабинці по вул. Калініна, 114 на території Бабинецької селищної ради,
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 
 
смт Бабинці  
03.06.2013
№ 10-20-УІ
 

 

 
                       копія             
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
Про підсумки виконання плану соціально-економічного
та Культурного розвитку селища за 1 півріччя 2013року.          
Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно
п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, селищна рада    В И Р І Ш И Л А : 01- 21-УІ
1.     Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку селища за 1 півріччя 2013 року прийняти до відома.
2.     Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих
проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати
не вдалося.
     3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому
основними пріоритетами в роботі вважати:
     - забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми   
       соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2013рік;
     - створення умов подальшого зростання рівня доходів населення.
- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища.
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій;
- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів
   до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального      
   страхування.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 01-21-УІ
 
                         копія            
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
Про виконання селищного бюджету
 за 1-й квартал 2013 р.
 
 
 Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної 1-й квартал 2013 р. відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-21-УІ
             Затвердити звіт про виконання селищного бюджету  Бабинецької селищної ради за 1 півріччя 2013 року по доходах в сумі Вісімсот сорок одна тисяча дев’ятсот сімдесят одна грн. ( 841971грн.), по видатках в сумі Сімсот вісімдесят вісім тисяч п’ятсот сорок чотири грн.
 ( 788544 грн)
3.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 1півріччя 2013 р. склала -815209грн., по видатках у сумі - 764252 грн.
4.Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 1півріччя 2013 р. - 26762 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету 1 півріччя 2013 р. склала - 24293 грн.
 
 
 
     Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 02-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                               копія       
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 Про внесення змін до рішення 18 сесії
 селищної ради 6 скликання від 25.12.2012р.
« Про селищний бюджет на 2013трік».
     Відповідно до пункту 23 статті   26 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні”,       Бюджетного кодексу України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і фінансів,    селищна     рада   ВИРІШИЛА: 03-21-УІ
1.1                По КФК 10116 «Орган місцевого самоврядування » зменшити видатки в розмірі 4500 грн. 00 коп.
1.2        По КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшити видатки в розмірі 4700грн. 00 коп.
1.3        По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» зменшити видатки в розмірі 1600грн. 00 коп.
1.4        По КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» зменшити видатки в розмірі 500грн. 00 коп.
1.5        По КФК 70101 «Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки в розмірі 15500,00 грн.
1.6        По КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» збільшити видатки в розмірі 10700,00 грн. 00 коп.
1.7        По КФК 70101 «Дошкільні заклади освіти» збільшити видатки в розмірі 15600,00
1.8         По КФК 10116 «Орган місцевого самоврядування » збільшити видатки в розмірі 500 грн. 00 коп.
1.9        Спеціальний фонд: Капітальний ремонт приміщення котельні селищної ради
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 03-21-УІ
 
 
 
                           копія        
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Звіт дільничого інспектора результатів роботи боротьби зі злочинністю та профілактичної роботи на території Бабинецької селищної ради за 1 півріччя 2013 року.
 Відповідно п.40 ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна     рада   ВИРІШИЛА:№ 04-21-УІ
                                                
1. Доповідь Кушнарьов О.С.- дільничний інспектор по Бабинецькій селищній раді прийняти до відома.
2. Постійно вживати заходи щодо посилення профілактичної роботи з особами негативної поведінки. молоддю, неблагонадійними сім’ями, які мають дітей та неповнолітніми схильними до   правопорушень, негативних явищ.                                                         дільничий інспектор, дирекція школи,
                                                                              комісія в справах неповнолітніх
                   Постійно.
         3. Постійно розглядати на засіданнях виконкому селищної ради питання про
          виховання дітей в сім’ї, виконання батьківських обов’язків та здійснення
          контролю за поведінкою неповнолітніх ,які схильні до правопорушень.
                                                                        Виконком,
                                                              дільничий інспектор
                Постійно.
 4.Про результати проведеної роботи заслухати на засіданнях виконкомів на протязі року.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 04-21-УІ
 
 
 
 
 
 
                                  
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 16сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 05-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 16сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Ординському Віктору Йосиповичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна, 125А.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 05-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
Про виділення Кондратенко Ірині Михайлівні
 земельної ділянки для будівництва і обслуговування
 жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського
 господарства; для індивідуального дачного будівництва
та для будівництва індивідуальних гаражів:
 
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 06-21-УІ
 1. Відмовити Кондратенко Ірині Михайлівні у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 06-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
Про виділення земельної ділянки Щавинській Ксенії Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 07-21-УІ
 1. Відмовити Щавинській Ксенії Анатоліївні у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 07-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Про виділення земельної ділянки Козловій Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 08-21-УІ
 1. Відмовити Козловій Олені Олександрівні у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 08-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
Про виділення земельної ділянки Саковської Анни-Марії Анатоліївни для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА: № 09-21-УІ
 1. Відмовити Саковській Анні-Марії Анатоліївні у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва вищезгаданим громадянам , із-за відсутності    вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 09-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 10-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Рябченко Людмилі Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна 125.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 10-21-УІ
 
 
 
 
 
                                   
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
 
Про внесення змін в рішення 21 сесії п»ятого скликання Бабинецької селищної ради від 26.01.2010 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,06 га на території смт Бабинці по вул Лісовій»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 11-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 21 сесії п»ятого скликання Бабинецької селищної ради від 26.01.2010 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Павлюченко Інні Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,06 га на території смт Бабинці по вул Лісовій»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 11-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   копія
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 4 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 22.02.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 12-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 4 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 22.02.2011 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Сальниковій Ніні Францівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Калініна 55.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 12-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
                                    копія
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 8 сесії двадцять четвертого скликання Бабинецької селищної ради від 31.07.2003 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 13-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 8 сесії двадцять четвертого скликання Бабинецької селищної ради від 31.07.2003 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Михайлюк Віті Валентинівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Весела, 11.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 13-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                        копія           
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року№ 11-16-УІ , та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 14-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року№ 11-16-УІ та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Ткачук Людмили Олександрывни на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Кооперативна, 52.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 
 
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 14-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                        копія              
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
Про внесення змін в рішення 10 сесії П’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 25.10.2007 року, та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в  Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 15-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 10 сесії П’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 25.10.2007 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Таращук Тетяні Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,15 га, що розташована в смт Бабинці по провул. Жовтневий, 7.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 
 
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 15-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 копія  
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Про внесення змін в рішення 16 сесії П’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 21.01.2009 року, та читати в такій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель.»
Відповідно до статті   33 Закону України “Про місцеве   самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України,     селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 16-21-УІ.
         1.Внести зміни в рішення 16 сесії П’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 21.01.2009 року та читати в такій редакції: «Надати дозвіл Бекрешовій Олені Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель площею 0,0839 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Заводська, 5.»
         2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2015 року.
 
 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 16-21-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                       копія            
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
 
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Холоденко Сергію Миколайовичу для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Холоденка Сергія Миколайовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,55 га в т.ч. для ведення особистого селянського господарства площею 0,55 га в смт Бабинці по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 17-21-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Холоденко Сергію Миколайовичу загальною площею 0,55га в т.ч. для ведення особистого селянського господарства площею 0,55 га в смт Бабинці по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 17-21-УІ
 
                         копія          
     У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Булатицькій Олені Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Булатицької Олени Олександрівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15 га в т.ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спору площею 0,15 га в смт Бабинці по вул.Лісова,5 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 18-21-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Булатицькій Олені Олександрівні загальною площею 0,15га в т.ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га в смт Бабинці по вул.Лісова,5 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 18-21-УІ
                        копія           
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                       
Від29 серпня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бондар Ніні Степанівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Бондар Ніни Степанівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15 га в т.ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спору площею 0,15 га в смт Бабинці по вул.Паркова,3 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 19-21-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бондар Ніні Степанівні загальною площею 0,15га в т.ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га в смт Бабинці по вул.Паркова,3 на території Бабинецької селищної ради
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 19-21-УІ
                    копія               
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                      
Від29 серпня 2013 року
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 Земельної ділянки з подальшою передачею у власність Євдокименку Павлу Миколайовичу
         Розглянувши заяву Євдокименка Павла Миколайовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність кадастровий номер 3221055300:02:014: 0112 для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських споруд, площею 0,0880га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Паркова,19 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 20-21-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність згідно кадастрового номера 3221055300:02:014: 0112 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, площею 0,0880га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Паркова,19 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області. 
    2. Передати в приватну власність земельну ділянку згідно кадастрового номера 3221055300:02:014: 0112 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, площею 0,0880га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Паркова,19 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
Євдокименку Павлу Миколайовичу.
    3. Гр. Євдокименко Павло Миколайович земельну ділянку використовувати за призначенням.
    4. Землевпоряднику селищної ради внести зміни до земельно-облікової документації.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 20-21-УІ
                               копія    
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                        Від 29 серпня 2013 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 Земельної ділянки з подальшою передачею у спільно сумісну власність Сікорській Раїсі Олександрівні та Старовойтовій Ірині Валентинівні
                 Розглянувши заяву Сікорської Раїси Олександрівни та Старовойтової Ірини Валентинівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у спільно сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських споруд, площею 0,15га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Калініна,114 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 21-21-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у спільно сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, площею 0,15га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Калініна,114 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області. 
    2. Передати в приватну спільно сумісну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, площею 0,15га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Калініна,114 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області Сікорській Раїсі Олександрівні та Старовойтовій Ірині Валентинівні.
   3. Гр. Сікорській Раїсі Олександрівні та Старовойтовій Ірині Валентинівні.
земельну ділянку використовувати за призначенням.
    4. Землевпоряднику селищної ради внести зміни до земельно-облікової документації.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 21-21-УІ
                                    копія
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                                        Від 29 серпня 2013 року
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 Земельної ділянки з подальшою передачею у спільно часткову власність по ½ частці кожній Сікорській Раїсі Олександрівні та Старовойтовій Ірині Валентинівні
                 Розглянувши заяву Сікорської Раїси Олександрівни та Старовойтової Ірини Валентинівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у часткову сумісну власність по½ частці кожній для ведення особистого селянського господарства площею 0,3014га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Калініна,114 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 22-21-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у спільно часткову власність по½ частці кожній для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3014га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Калініна,114 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області. 
    2. Передати в приватну спільно часткову власність по ½ частці кожній земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3014га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Калініна,114 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області Сікорській Раїсі Олександрівні та Старовойтовій Ірині Валентинівні.
   3. Гр. Сікорській Раїсі Олександрівні та Старовойтовій Ірині Валентинівні.
земельну ділянку використовувати за призначенням.
    4. Землевпоряднику селищної ради внести зміни до земельно-облікової документації.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 22-21-УІ
                            копія       
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                     Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                           Від 29 серпня 2013 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 Земельної ділянки з подальшою передачею у власність Шостенко Володимиру Павловичу.
         Розглянувши заяву Шостенка Володимира Павловича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність кадастровий номер 3221055300:02:014: 0109 для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських споруд, площею 0,1200га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Паркова,13 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини ст.26 Закону України    «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних   положень Земельного   Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада    В И Р І Ш И Л А:№ 23-21-УІ
   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність згідно кадастрового номера 3221055300:02:014: 0109 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, площею 0,1200га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Паркова,13 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області. 
    2. Передати в приватну власність земельну ділянку згідно кадастрового номера 3221055300:02:014: 0109 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, площею 0,1200га, розташованої в селищі   Бабинці по вул. Паркова,13 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області
Шостенку Володимиру Павловичу.
    3. Гр. Шостенку Володимиру Павловичу земельну ділянку використовувати за призначенням.
    4. Землевпоряднику селищної ради внести зміни до земельно-облікової документації.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 23-21-УІ
                    копія               
      У К Р А Ї Н А
 
БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бородянського району            Київської області
                                      Р І Ш Е Н Н Я
        ( 21 сесія шостого скликання селищної ради)
                                         Від 29 серпня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ординському Віктору Йосиповичу для ведення особистого селянського на території Бабинецької селищної ради.
         Розглянувши заяву гр. Ординському Віктору Йосиповичу про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0921 га в т.ч. для ведення особистого селянського господарства площею 0,0921га в смт Бабинці по вул.Калініна,125А на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 24-21-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ординському Віктору Йосиповичу загальною площею 0,0921га в т.ч. для ведення особистого селянського господарства площею 0,0921 га в смт Бабинці по вул.Калініна,125А на території Бабинецької селищної ради.
2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
      
 смт Бабинці  
29.08.2013
№ 24-21-УІ
 
 
 
 
 У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)Від 28 березня 2013 року
Розглянувши подання  виконкому  Бабинецької селищної відповідно
п.22  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи  рекомендації  постійної комісії з питань планування  бюджету та фінансів, селищна рада    В И Р І Ш И Л А : 1- 19-УІ
1. Інформацію  про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку  селища за 2012 рік прийняти до відома.
2. Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих
проблемах  та соціальних сферах негативні  явища повністю подолати
не вдалося.
3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ  селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому
основними пріоритетами  в роботі  вважати:
- забезпечення  виконання в повному  обсязі показників Програми
соціально - економічного та культурного розвитку селища  на 2013рік;
- створення умов подальшого зростання  рівня доходів населення.
- забезпечення стабільного соціально-економічного  розвитку селища.
- сприяння розвитку  підприємництва та створенню нових робочих місць;
- сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій;
-  забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів
до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального
страхування.
 Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 01-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)Від 28 березня 2013 року
Про виконання селищного бюджету  за 2012 рік
 Заслухавши та обговоривши звіт  про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної  за 2012 рік  відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  соціального розвитку, планування  бюджету  та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-19-УІ
      Затвердити звіт про виконання селищного  бюджету  Бабинецької селищної ради за 2012 рік по доходах в сумі Один мільйон шістсот сімдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят три грн. ( 1671973грн.), по видатках в сумі Один мільйон сімсот десять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна грн.
( 1710991 грн.)
1.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 2012 рік склала  -1549286грн., по видатках у сумі  -  1594336 грн.
2. Доходна частина спеціального фонду  селищного бюджету за 2012 ріку - 122687 грн. та видаткова частина спеціального  фонду селищного бюджету 2012 рік склала  - 116655 грн.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 02-19-УІ
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)Від 28 березня 2013 року
Про   внесення    змін    до    рішення   Вісімнадцятої сесії
селищної   ради  шостого скликання від 25.12.2012 року
“Про місцевий бюджет на 2013рік”
 Відповідно до  пункту  23 статті   26  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в  Україні”,       Бюджетного  кодексу  України     та    враховуючи   рекомендації    постійної   комісії   з   питань   бюджету    і  фінансів,    селищна     рада   вирішила:
 1.Внести    наступні   зміни     до   рішення   селищної    ради    від  25.12.2012 року  “Про місцевий бюджет на 2013рік”
1.1   У  абзаці 1 пункту  1  цифру “1538800грн.” на цифру“1640800грн.”
1.2. У  абзаці 2 пункту  1  цифри “1538800грн.”    та  цифру “1368700грн.”  замінити   відповідно   цифрами  “1640800грн.” та “1470700 грн.”
1.3 Уабзаці 1  пункту  2 цифри   “1538800”,  “1368700”, замінити   відповідно   цифрами    “1640800 грн.”, “1470700грн.”
1.4. Установити  розподіл вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01,01,2013 року в сумі 102000 грн.
2. Викласти  додатки  2,3    до   рішення   у   новій   редакції ,   що   додається.
3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти    на   постійну    комісію    селищної    ради   з   питань   бюджету    і  фінансів.
Селищний  голова                                   В.М.Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 03-19-УІ
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)Від 28 березня 2013 року
Про затвердження заходів щодо виконання
програми «Поводження з відходами
тваринного походження та
впорядкування наявних і діючих
худобомогильників і біотермічних ям.»
Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст 13 Закону України «Про ветеринарну медицину та Положення про управління ветеринарної медицини в Бородянському районі , селищна рад ВИРІШИЛА : № 04-19-УІ
1.Затвердити  заходи щодо виконання Комплексної  Програми «Поводження з відходами тваринного походження та впорядкування наявних і діючих худобомогильників і біотермічних ям.» (правила облаштування худобомогильників  додається)
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 04-19-УІ
 
 
 
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на відведення земельної ділянки в тимчасове використання для розміщення тимчасової споруди з продажу хлібо-булочних виробів.
Розглянувши заяву ТОВ «Кегичівське» про встановлення тимчасової споруди з продажу хлібобулочних та кондитерських виробів на території Бабинецької селищної ради , відповідно до п.8 ст.30,ст.33, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Бабинецька  селищна  рада   ВИРІШИЛА:
№ 05-19-УІ
1) Виділити ТОВ «Кегичівське»  в тимчасове користування земельну ділянку площею 20 кв.м. по вул. Заводська, 59В для розміщення тимчасової споруди (кіоску) з продажу хлібобулочних та кондитерських  виробів.
2) Зобов’язати ТОВ «Кегичівське» укласти з Бабинецькою селищною     радою договір резервування  землельної ділянки згідно законодавства.
3) Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Шалюту В.М.

Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 05-19-УІ
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про встановлення розміру грошової компенсації  вартості продуктів харчування.
Доповідач: Шовківська С.О.-  головний  бухгалтер  селищної
Відповідно до п. 12.ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильної катастрофи», Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної  комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів
Бабинецька  селищна  рада    В И Р І Ш И Л А: № 06-19-УІ
Встановити розмір грошової компенсації дітям, які не відвідують дитячий дошкільний заклад і не знаходяться на повному державному утриманні з 01 квітня по 30 червня 2013 року в розмірі середньої прогнозованої вартості продуктів харчування у дитячому дошкільному закладі на одну дитину:
Для дітей віком до 3-х років – 145 грн.00 коп.на місяць
Для дітей віком старше 3-х років – 155 грн. 00 коп. на місяць
Голосували « за» одноголосно

Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 06-19-УІ
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про скасування рішення 8 сесії УІ скликання Бабинецької селищної ради від 06.10.2011 року.
Доповідав: Шалюта В.М. - селищний голова
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання №11.5 від 08.02.2013 року директора МРВО Київської обласної ради УТМР Щегельського В.Т.  щодо відміни рішення Бабинецької селищної ради від 06.10.2011 року, та лист  директора ДП «Бородянське мисливсько-рибальське господарство Київського обласного МРВ об’єднання Київської обласної ради УТМР Шишкіна М.Г. щодо відмови в задоволенніклопотання пана Щегельського, Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА:  № 07-19-УІ
1. Відмовити директору Київського обласного мисливсько-рибальського виробночого об’єднання  Щегельському В.Т. в задоволенні клопотання № 11.5 від 08.02.2013 року оскільки підстав для скасування рішення 8 сесії УІ скликання Бабинецької селищної ради від 06.10.2011 року  про надання дозволу на провадження користування мисливськими угіддями в межах Бабинецької селищної ради УТМР Бородянського не має.
2. Направити дане рішення  директору Київського обласного мисливсько-рибальського виробночого об’єднання  Щегельському В.Т.та директору ДП «Бородянське мисливсько-рибальське господарство Київського обласного МРВ об’єднання Київської обласної ради УТМР Шишкіну М.Г.

Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 07-19-УІ
 
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про погодження меж мисливських угідь у Бородянському районі.
Доповідав: Шалюта В.М. - селищний голова
Розглянувши лист керівника ТОВ «Хитрий лис» Лук’яненко О.І. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА:  № 08-19-УІ
1. Відмовити в погодженні надання в користування терміном на 49 років на користь ТОВ «Хитрий лис» мисливських угідь , які розташовані на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.
2. Вважати дійсним рішення 8 сесії УІ скликання Бабинецької селищної ради від 06.10.2011 року щодо продовження користування мисливськими угіддями в межах території Бабинецької селищної ради за Українським товариством мисливців та рибалок Бородянського району терміном на 20 років, так як підстав для скасування даного рішення немає.

 
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 08-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
СЛУХАЛИ: заяву гр.Буряка Миколи Олеговича про виділення земельної  ділянки  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в  межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА:  № 09-19-УІ
1. Відмовити Буряку Миколі Олеговичу у виділенні земельних ділянок для індивідуального  будівництва  вищезгаданим  громадянам ,  із-за відсутності    вільних земель запасу  в межах  Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 09-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

 
СЛУХАЛИ: заяву гр. Ладонька Марії Валеріївни про виділення земельної  ділянки  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в  межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА:  № 10-19-УІ
1. Відмовити Ладонька Марії Валеріївні у виділенні земельних ділянок для індивідуального  будівництва  вищезгаданим  громадянам ,  із-за відсутності    вільних земель запасу  в межах  Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 10-19-УІ
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

СЛУХАЛИ: заяву гр. Коваленко Тетяни Володимирівни про виділення земельної  ділянки  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів:
Враховуючи, що в  межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення   особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада   ВИРІШИЛА:  № 11-19-УІ
1. Відмовити Коваленко Тетяні Володимирівні у виділенні земельних ділянок для індивідуального  будівництва  вищезгаданим  громадянам ,  із-за відсутності    вільних земель запасу  в межах  Бабинецької селищної ради.
2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок під забудову відповідно до черговості та з врахуванням наявних пільг, попередньо попередивши всіх заявників.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 11-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Антюшко Миколі Герасимовичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель на території Бабинецької селищної ради.
 Розглянувши  заяву гр. Антюшко Миколи Герасимовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1886 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та для ведення особистого селянського господарства    в смт Бабинці по вул.Калініна,40 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 12-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Антюшко Миколі Герасимовичу загальною площею  0,1324 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель розміром 0,1324га в смт Бабинці по вул. 1 Травня,79 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 12-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Костюченку Миколі Олексійовичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та для ведення особистого
селянського на території Бабинецької селищної ради.

 Розглянувши  заяву гр. Костюченка Миколи Олексійовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1886 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та для ведення особистого селянського господарства    в смт Бабинці по вул.Калініна,40 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 13-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Костюченку Миколі Олексійовичу загальною площею  0,1886 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель розміром 0,15га та для ведення особистого селянського господарства  розміром 0,0386 га в смт Бабинці по вул. Калініна,40 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 13-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Савченко Галині Трохимівні для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та для ведення особистого
селянського на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши  заяву гр. Савченко Галини Трохимівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,237 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та для ведення особистого селянського господарства    в смт Бабинці по вул.Петровського,31 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 14-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Савченко Галині Трохимівні загальною площею  0,237 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель розміром 0,15га та для ведення особистого селянського господарства  розміром 0,0870 га в смт Бабинці по вул. Петровського,31 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 14-19-УІ

 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Микитенку Євгенію Григоровичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та для ведення особистого
селянського на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши  заяву гр. Микитенка Євгенія Григоровича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,1528 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та для ведення особистого селянського господарства    в смт Бабинці по вул.Петровського,55 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 15-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Микитенку Євгенію Григоровичу загальною площею  0,1528 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель розміром 0,0929 га та для ведення особистого селянського господарства  розміром 0,0599 га в смт Бабинці по вул. Петровського,55 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 15-19-УІ
 
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Тітенку Олександру Григоровичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та для ведення особистого
селянського на території Бабинецької селищної ради.

 Розглянувши  заяву гр. Тітенка Олександра Григоровича про надання у власність земельну ділянку площею 0,06315 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в смт Бабинці по вул.Петровського,48 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА:
№ 16-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Тітенку Олександру Григоровичу загальною площею  0,06315 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в смт Бабинці по вул. Петровського,48 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалютасмт Бабинці
28.03.2013
№ 16-19-УІ
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Миколаєнку Вадиму Дмитровичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та для ведення особистого
селянського господарства на території
Бабинецької селищної ради.
Розглянувши  заяву гр. Миколаєнка Вадима Дмитровича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,2121 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та для ведення особистого
селянського господарства на території в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,28 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 17-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Миколаєнку Вадиму Дмитровичу загальною площею  0,2121 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель розміром 0,125 га та для ведення особистого селянського господарства розміром 0,0871 га на території в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,28 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 17-19-УІ

 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Ніколаєнку Олександру Валерійовичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та для ведення особистого
селянського господарства на території
Бабинецької селищної ради.
Розглянувши  заяву гр. Ніколаєнка Олександра Валерійовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,2121 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та для ведення особистого
селянського господарства на території в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,28 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 18-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Ніколаєнку Олександру Валерійовичу загальною площею  0,2121 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель розміром 0,125 га та для ведення особистого селянського господарства розміром 0,0871 га на території в с. Буда-Бабинецька по вул.Радгоспна,28 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 18-19-УІ

 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Нарожному Віталію Валерійовичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
на території Бабинецької селищної ради.
 Розглянувши  заяву гр. Нарожного Віталія Валерійовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,0824 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в смт Бабинці по вул.Калініна,76 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА:
№ 19-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Нарожному Віталію Валерійовичу загальною площею  0,0824 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в смт Бабинці по вул.Калініна,76 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 19-19-УІ
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Марусєвій Бронеславі Едуардівні для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
на території Бабинецької селищної ради.

 Розглянувши  заяву гр. Марусєвої Бронеслави Едуардівни про надання у власність земельну ділянку площею 0,1420 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в смт Бабинці по вул.Нова,38 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА:
№ 20-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Марусєвій Бронеславі Едуардівні загальною площею  0,1420 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в смт Бабинці по вул.Нова,38 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
 смт Бабинці
28.03.2013
№ 20-19-УІ
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Радченко Лідії Андріївні для
ведення особистого селянського господарства
на території Бабинецької селищної ради.
Розглянувши  заяву гр. Радченко Лідії Андріївні про надання у власність земельну ділянку площею 0,0699 га  для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. вулиці  Заводськаа,5,кв.2.на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 21-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Радченко Лідії Андріївні про надання у власність земельну ділянку площею 0,0699 га  для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. вулиці  Заводськаа,5,кв.2. на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку

Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 21-19-УІ
 
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Москаленку Тарасу Миколайовичу під
оренду з правом викупу на території
Бабинецької селищної ради.
Розглянувши  заяву гр. Москаленка Тараса Миколайовича про надання у власність земельну ділянку площею 0, 06315 га  під  оренду з правом викупу в смт  по вулиці  Петровського,48 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА:
№ 22-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Москаленку Тарасу Миколайовичу загальною площею  0,06315га під  оренду з правом викупу в смт  по вулиці  Петровського,48 на території Бабинецької селищної ради
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під  оренду з правом викупу в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 22-19-УІ
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Ніколаєнку Олександру Васильовичу для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських  будівель та  для ведення особистого селянського господарства
на території Бабинецької селищної ради.
Розглянувши  заяву гр. Ніколаєнка Олександра Васильовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,25 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та  для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Калініна,32А на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 23-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Ніколаєнку Олександру Васильовичу загальною площею  0,25 га для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель площею 0,15 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,10 га в смт Бабинці по вул. Калініна,32А на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 23-19-УІ

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта, що посвідчує право власності на земельну ділянку Чубайко Оксані Ярославівні .
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акта, що посвідчує право власності на земельну ділянку гр. Чубайко Оксані Ярославівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської  області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 40, 81,116,118,121, 125, 126,186, розділом Х передніх положень Земельного Кодексу України та враховуючи позитивні висновки відповідних служб про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабинецька селищна рада:                  ВИРІШИЛА : № 24-19-УІ.
1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акта, що посвідчує право власності на земельну ділянку гр. Чубайко Оксані Ярославівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в межах селища Бабинці  Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області по вул. 1 Травня,67Б площею 0,15 га.
2. Виготовити державний акт на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  в смт Бабинці Бородянського району Київської області по вул. 1 Травня,67Б площею 0,15 га.
3. Гр. Чубайко Оксані Ярославівні земельну ділянку використовувати за призначенням
4. Землевпоряднику селищної ради  внести зміни до земельно-облікової документації.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 24-19-УІ

 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Ковальовій Раїсі Олександрівні під
оренду з правом викупу під магазин, що є приватною власністю
на території Бабинецької селищної ради.

 Розглянувши  заяву гр. Ковальовій Раїсі Олександрівні про надання у власність земельну ділянку площею 0,05 га  під  оренду з правом викупу під магазин, що є приватною власністю  в смт  по вулиці  1 Травня,55  на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА:
№ 25-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Ковальовій Раїсі Олександрівні загальною площею  0,05 га під  оренду з правом викупу під магазин, що є приватною власністю  в смт  по вулиці  1 Травня,55  на території Бабинецької селищної ради
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під  оренду з правом викупу під магазин, що є приватною власністю, замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 25-19-УІ

 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Витяг з  Р І Ш Е Н Н Я
19 сесія  шостого скликання Бабинецької селищної ради

Від 28 березня 2013 року

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Кушнарьовій Олені Олегівні для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
на території Бабинецької селищної ради.
 Розглянувши  заяву гр. Кушнарьової Олени Олегівни про надання у власність земельну ділянку площею 0,25 га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в с. Буда –Бабинецька по провулку Радгоспний,37 на території Бабинецької селищної ради,  відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х  «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада  ВИРІШИЛА: № 26-19-УІ
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Кушнарьовій Олені Олегівні загальною площею  0,25 га для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель в с. Буда-Бабинецька по провулку  Радгоспний, 37 на території Бабинецької  селищної ради.
2.  Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.
3. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд та погодження Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
4. Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради
5. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

Селищний голова                       В.М. Шалюта

смт Бабинці
28.03.2013
№ 26-19-УІ

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Витяг  Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про встановлення плати за поховання іногородніх громадян на кладовищах селища.

Відповідно до     статті   26  Закону  України  “Про  місцеве   самоврядування  в  Україні” селищна     рада   ВИРІШИЛА:
№ 27-19-УІ
1.Встановити з 01.03.2013 року  плату за поховання іногородніх громадян на кладовищах селища в сумі 1000 грн.
2. Кошти за поховання зараховувати на спеціальний фонд селищного бюджету по благоустрою селища.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 27-19-УІ
 
 
 
 
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про преміювання селищного голови за особистий внесок у загальні результати  роботи селищної ради.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно до п 1.2 ч.1 «Положення про преміювання» селищна рада ВИРІШИЛА: № 28-16-УІ
Преміювати селищного голову Шалюту Віктора Миколайовича у квітні 2013 року у розмірі -500 грн.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 28-19-УІ
 
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Витяг з    Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

Про  визначення мінімального розміру місячної
орендної плати за 1кв.м.  загальної площі нерухомого майна  по Бабинецькій селищній раді раді  на 2013рік.
      Відповідно до Закону України   « Про місцеве самоврядування  в Україні»,ст.19  Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про внесення змін до Закону України « Про оренду
державного  та  комунального майна»  Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010року № 1253 , п. 170  1. 2 п. 170. 1 ст. 170 Податкового
кодексу  України  селищна     рада   ВИРІШИЛА: № 29 -19-УІ
1.  Затвердити: Методику та мінімальний розмір  місячної орендної плати за 1кв.м. загальної площі нерухомого майна  по Бабинецькій селищній раді  на 2013рік ( додаток № 1)
2. Встановити мінімальну вартість 1кв.м. площі нерухомого майна  при передачі в оренду нерухомості, крім земельної ділянки  сільськогосподарського   призначення   (додаток № 2).
3. Доручити секретарю Бабинецької селищної ради  забезпечити
офіційне оприлюднення цього рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з  питань
бюджету фінансів  і соціально – економічного розвитку території.
5. Дане рішення вступає в дію з дня його офіційного оприлюднення.
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 29-19-УІ
 
 
 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року
Про пролонгування терміну дії генерального плану.

 Заслухавши лист начальника відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації про те, що генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Для цього необхідно пролонгуваннти( продовжити термін дії)генерального плану шляхом прийняття рішення про його безстроковість.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»Бабинецька  селищна  рада    В И Р І Ш И Л А: № 30 -19-УІ
Генеральний план смт Бабинці, с. Буда-Бабинецька Бородянського району, що був розроблений та затверджений рішенням сесії Бабинецької селищної ради від 13.01.1972 року № 9 вважати безстроковим.
 
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 30-19-УІ
 
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
БАБИНЕЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Бородянського району            Київської  області
Р І Ш Е Н Н Я
( 19 сесія  шостого скликання селищної ради)

Від 28 березня 2013 року

Про надання дозволу  на прокладання
волокно-оптичної лінії зв’язку.
 Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Арістамбаєвої Таїсії Анатоліївни та фізичної особи – підприємця Самойлович Іллі Миколайовича щодо надання дозволу на прокладання волокно-оптичної лінії зв’язку, на виконання Державної цільової програми розвитку українського села у частині забезпечення сільського населення загальнодоступними телекомунікаційними послугами, комп’ютеризації  селищної ради та вільного доступу до Інтернету,  приймаючи до уваги, що дана иережа необхідна для комп’ютеризації державних підприємств, установ та місцевих органів влади і самоврядування, учбових закладів, іншого, зважаючи на те,що ФОП Арістамбаєва бере зобов’язання щодо надання безоплатного доступу до мережі об’єктів комунальної власності (сільська рада, бібліотека, заклади освіти та дошкільного виховання), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про зв’язок», «Про телекомунікації», враховуючи пропозиції депутатів що розділилися в рівних голосах, Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА: № 31 -19-УІ
 Передати повноваження виконавчому комітету Бабинецької селищної ради повноваження для вирішення питання про надання дозволу  на прокладання волокно-оптичної лінії зв’язку, відповідно до п.9-а ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Селищний голова                       В.М. Шалюта
смт Бабинці
28.03.2013
№ 31-19-УІ