Офіційний сайт Бабинецької селищної ради

 
 
 

Головна - Рішення ради

                                                                                         У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я

( 35 сесія шостого скликання селищної ради)

 

21 травня 2015 рік

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад громади смт Бабинці та села Буда-Бабинецьк в межах Бабинецької селищної ради та делегування представника до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень з даного питання.

Заслухавши та обговоривши пропозицію Трухана В.В. голови Бородянської селищної ради щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад в єдину об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в смт Бородянка, враховуючи результати громадського обговорення даної пропозиції, а саме: рішення загальних зборів від 18 травня 2015 року, керуючись частинами 1 та 2 статті 6, статтею 8, частиною першою статті 12 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 1 частини першої, частинами 2- 4 статті 5, частинами 1 та 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 01-35-УІ

1. Надати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад громади смт Бабинці та села Буда-Бабинецьк в межах Бабинецької селищної ради в одну єдину Бородянську територіальну громаду з адміністративним центром – смт Бородянка.

2. Делегувати Дмитренко Тетяну Іванівну, в.о. селищного голови і Шовківську Світлану Олександрівну, головного бухгалтера селищної ради, як представників Бабинецької селищної ради шостого скликання до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, законності та охорони громадського порядку

 

 

 

В.о.селищного глови Т.І.Дмитренко

 

смт Бабинці

01-35-УІ

21.05.2015р.

 

копія

                    У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

 

                                              Р І Ш Е Н Н Я

( 35 сесія шостого скликання селищної ради)

 

21 травня 2015 рік

Про надання відмови на добровільне об’єднання територіальних громад громади смт Бабинці та села Буда-Бабинецьк в межах Бабинецької селищної ради.

 

Заслухавши та обговоривши пропозицію Федорука Анатолія Петровича голови Бучанської міської ради щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад в єдину об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в м. Буча, враховуючи результати громадського обговорення даної пропозиції, а саме: рішення загальних зборів від 18 травня 2015 року, керуючись частинами 1 та 2 статті 6, статтею 8, частиною першою статті 12 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 1 частини першої, частинами 2- 4 статті 5, частинами 1 та 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-35-УІ

1. Відмовити пропозицію на добровільне об’єднання територіальних громад громади смт Бабинці та села Буда-Бабинецьк в межах Бабинецької селищної ради в одну єдину Бучанську територіальну громаду з адміністративним центром - м. Буча.

2. Повідомити голову Бучанської міської ради про результат громадського опитування щодо пропозиції на добровільне об’єднання територіальних громад громади смт Бабинці та села Буда-Бабинецьк в межах Бабинецької селищної ради в одну єдину Бучанську територіальну громаду з адміністративним центром – м. Буча.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, законності та охорони громадського порядку

 

 

В.о.селищного глови Т.І.Дмитренко

 

смт Бабинці

02-35-УІ

21.05.2015р.

 

 

Додаток 2

доРішення Бабинецької селищної ради

«Про затвердження Положення про громадські слухання Бабинецької селищної ради»

 

ПОЛОЖЕННЯ

"ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ на території Бабинецької селищної ради"

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування Бабинецької селищної ради їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

 

1. Територіальна громада Бабинецької селищної ради (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами селищної та районної в смт Бородянска (далі – ради), службовими особами її виконавчих органів, селищним головою (далі – головою), іншими посадовими особами місцевого самоврядування селища, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

 

1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Положенням, яке є додатком та невід’ємною частиною Статуту територіальної громади Бабинецької селищної ради, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Стаття 3. Принципи громадських слухань

 

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційних сайті Бабинецької селищної ради, обов’язково розповсюджуються в комунальних ЗМІ та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

 

Стаття 4. Предмет громадських слухань

 

1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста (села, селища) N, у тому числі, але не обмежуючись цим:

 1. проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих органів ради;

 2. проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;

 3. звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої ради, її секретаря, голови районної ради в місті, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;

 4. звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг);

 5. внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

 6. інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків));

 7. інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в статті 6 цього Положення.

 

Стаття 5. Види громадських слухань

 

1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

 1. всіх членів громади;

 2. частини членів громади, що мешкають у межах одного району міста (для міст з районним поділом) чи села (для сіл, що об’єдналися в одну територіальну громаду і створили єдині органи місцевого самоврядування);

 3. частини членів громади, що мешкають у межах інших частин міста (села, селища): мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

2. Районні ради у містах проводять громадські слухання, якщо предмет таких слухань належить до їх відання.

 

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань

1. Ініціатором громадських слухань може бути:

 1. відповідна кількість членів громади міста (села, селища) чи її частини (району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків) відповідно до розрахунку, передбаченого пунктами 2, 3, 4 цієї статті;

 2. не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію міста (села, селища) чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;

 3. не менше п’яти юридичних осіб приватного права чи фізичних осіб – підприємців;

 4. голова, рада, орган ради, 1/5 загального складу ради, виконавчі органи ради.

2. Кількість членів територіальної громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань, розраховується таким чином:

Кількість осіб, що мешкають на території міста (села, селища)

Кількість членів громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань

1 000 000 і більше

100

500 000 – 1 000 000

75

100 000 – 500 000

50

10 000 – 100 000

25

10 000 і менше

15

3. У разі проведення громадських слухань у межах району міста (для міст з районним поділом) чи села (для сіл, що об’єдналися в одну територіальну громаду і створили єдині органи місцевого самоврядування) необхідна кількість членів територіальної громади обчислюється пропорційно до кількості мешканців цього району чи села.

4. У разі проведення громадських слухань у менших частинах міста (села, селища) (мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку (-ків) необхідною кількістю є сім членів громади.

 

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян", згідно зі зразком, поданим у Додатках 1 або 2 до цього Положення.

2. У письмовому зверненні зазначаються:

 1. предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

 2. прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

 3. дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 4. прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 5. список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

 

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:

 1. зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Реєстрі інструментів громадської участі у місті (селі, селищі) N, що ведеться відповідно до Додатка 3 до цього Положення;

 2. повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;

 3. відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цієї статті.

2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у місті (селі, селищі) N, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

 1. не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України "Про звернення громадян" і статтею 7 цього Положення;

 2. звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

 1. запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;

 2. звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

 

1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань. Витрати оплачуються за рахунок місцевого бюджету.

2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.

 

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

 

1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

 1. предмет громадських слухань;

 2. дата, час, місце їх проведення;

 3. ініціатор громадських слухань;

 4. посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

 5. особи, що запрошуються на слухання;

 6. заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;

 7. створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;

 8. створення в разі необхідності експертних груп.

3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста (села, селища) N.ч1

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

 

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами

 

Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом "мовчазної згоди". Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

 

Стаття 12. Інформування громади про проведення

громадських слухань

 

1. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.

2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому виданні ради, комунальних ЗМІ. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших ЗМІ, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на дошках оголошень селища Бабинці.

 

Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

 

1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської участі, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) та публікуються в комунальних ЗМІ.

5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

6. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.

 

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 14. Учасники громадських слухань

 

1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.

2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

 1. народні депутати України;

 2. депутати відповідних рад;

 3. представники органів виконавчої влади;

 4. представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;

 5. фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;

 6. тощо.

 

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань

 

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.

3. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

 

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях

 

1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени громади, що зареєстровані в межах Бабинецької селищної ради чи їх окремої частини (району, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків)), на якій проводяться громадські слухання.

2. Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних частин Бабинецької селищної ради, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 17. Початок громадських слухань

 

1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

 

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань

 

1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

 1. доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;

 2. виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

 3. час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.

6. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

 

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань

 

1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили міліції або добровільні громадські формування для охорони громадського порядку та Державного кордону України.

 

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань

 

1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та аудіозапис. Стенограма аудіозапису громадських слухань розміщується на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів після громадських слухань і має бути доступною для ознайомлення впродовж не менше п’яти років з моменту розміщення.

2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

 

Стаття 21. Прийняття рішення

 

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 22. Протокол громадських слухань

 

1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

2. Протокол має містити:

 1. дату, час і місце проведення громадських слухань;

 2. предмет громадських слухань;

 3. кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

 4. виклад перебігу слухань;

 5. пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

 6. результати голосування;

 7. рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

3. Протокол оформляється згідно з Додатком 4 до цього Положення у трьох примірниках.

4. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі. Другий примірник уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі передає ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань

1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

 1. врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;

 2. відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;

 3. частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

 

Стаття 24. Оприлюднення рішення

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”), публікуються в офіційному друкованому виданні місцевої ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

 

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

 

Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

 

1. Члени громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

 1. безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

 2. недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків;

 3. невидання головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань;

 4. порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів;

 5. неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань;

 6. порушення порядку проведення громадських слухань;

 7. неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань;

 8. необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань;

 9. інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

 

Стаття 26. Неправомочність громадських слухань

1.Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

 1. оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтею 12 цього Положення;

 2. кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;

 3. вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.

2. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.

3. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування про врахування їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

 

Стаття 27. Відповідальність посадових та службових осіб

 

Депутати місцевої ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення вимог цього Положення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради Т.І.Дмитренко

 

ДОДАТОК 1

ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ (СЕЛІ, СЕЛИЩІ) N"

Зразок письмового звернення від членів територіальної громади

 

N-ському міському (сільському, селищному) голові

_______________________________________________________

Члена територіальної громади

________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

Проживає за адресою:

_______________________________________________________

адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону

(електронної пошти — за наявності)

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", статей 6-8 Положення "Про громадські слухання у місті (селі, селищі) N", що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста (села, селища) N, просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (селі, селищі) районі міста, села, мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предмета:________________________________________________________

_______________________________________________________________________

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 

 1. Запросити на громадські слухання: ________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Призначити слухання на ________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2).....

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням "Про громадські слухання у місті (селі, селищі) N", за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список членів територіальної громади, які підписали це звернення, на ____ арк.

 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.


 

Дата підпис ім’я та прізвище особи,

зазначеної в заголовку


 

Список членів територіальної громади, які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета: _____________________


 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові члена територіальної громади

Число, місяць і рік народження

Адреса реєстрації і контактний телефон

Особистий підпис

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ (СЕЛІ, СЕЛИЩІ) N"

Зразок письмового звернення від осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини 1 статті 6 цього Положення

 

Офіційний бланк організації (за наявності)

 

N-ському міському (сільському, селищному) голові

_______________________________________________________

___________________________________________________

Юридична адреса організації (якщо не на офіційному бланку)

№_________ від ____________

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", статей 6-8 Положення "Про громадські слухання у місті (селі, селищі) N", просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (селі, селищі) районі міста, селі, мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предмета:________________________________________________________

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 

 1. Запросити на громадські слухання: ________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Призначити слухання на ________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)...

прізвища, посади та контакти не більше 5 осіб, що могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).


 

6. Надати відповідь в письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням "Про громадські слухання у місті (селі, селищі) N", за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підписали це звернення, на ____арк.;

 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ______ арк.


 

посада особи,

яка підписує звернення підпис ім’я та прізвище


 

Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які підписали колективне звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета:___________________________________________


 

п/п

Найменування юридичної особи чи фізичної особи – підприємця

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, уповноваженої підписувати таке звернення від імені юридичної особи

Юридична адреса і контактний телефон

Підпис уповноваженої особи і печатка (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ (СЕЛІ, СЕЛИЩІ) N"

 

У розділі "Громадські слухання" Реєстру інструментів громадської участі міста (села, селища) N обов’язково зазначаються:

 1. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

 2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення письмового звернення для усунення недоліків або відмови у реєстрації ініціативи.

 3. Дата та номер реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

 4. Ініціатори громадських слухань.

 5. Предмет громадських слухань.

 6. Вид громадських слухань.

 7. Дата і номер розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань.

 8. Способи поширення інформаційного повідомлення про організацію і проведення громадських слухань.

 9. Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади особи, відповідальної за організацію громадських слухань.

 10. Дата, час і місце проведення громадських слухань.

 11. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря громадських слухань.

 12. Кількість зареєстрованих учасників.

 13. Кількість учасників, наділених правом голосу.

 14. Рішення громадських слухань (підтримані пропозиції під час голосування).

 15. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації протоколу громадських слухань.

 16. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування, яким скеровано пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань.

 17. Номер і дата рішення, розпорядження чи наказу, винесеного за результатами розгляду органами, посадовими та службовими особами місцевого самоврядування пропозицій громадських слухань, викладених у протоколі.

 18. Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішень за результатами розгляду пропозицій громадських слухань.

 19. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, які порушили вимоги Положення "Про громадські слухання у місті (селі, селищі) N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В СЕЛИЩІ БАБИНЦІ.

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань на предмет об’єднання громад

"18" травня 2015 року

Місце проведення: смт Бабинці

Час проведення:17 година

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання секретаря та членів опитувальної комісії.

2. Про затвердження регламенту слухань

3. Про розгляд пропозиції щодо добровільного об’єднання громади Бабнецької селищної селищної ради в єдину об’єднану Бучанську територіальну громаду з адміністративним центром в м. Буча.

Доповідає: Федорук Анатолій Павлович

Співдоповідачі:

 

4. Про розгляд пропозиції щодо добровільного об’єднання громади Бабнецької селищної селищної ради в єдину об’єднану Бородянську територіальну громаду з адміністративним центром в смт Бородянка.

Доповідає: Трухан Віктор Володимирович

Співдоповідачі:

 

 

1. СЛУХАЛИ: про Обрання секретаря та членів опитувальної комісії.

Нам необхідно обрати секретаря слухань та опитувальну комісію.

Мая пропозиція:

Секретарем слухань обрати Діденко Майю Іллівну, які будуть пропозиції:

 

Опитувальну Комісію в складі:

1 Кравченко Микола Андрійович- голова

2. Миколаєнко Ніна Віталіївна

3. Панич Яна Гекннадіївна.

пропозиції

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: про затвердження регламенту слухань

на доповідь – до 15 хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до 10 хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до 20 хвилин;

на виступи в обговоренні – до 5 хвилин.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозиції щодо добровільного об’єднання громади Бабнецької селищної селищної ради в єдину об’єднану Бучанську територіальну громаду з адміністративним центром в м. Буча.

.

Слово надається Федоруку Анатолію Павловичу

Для співдоповіді слово надається

 

 

 

 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозиції щодо добровільного об’єднання громади Бабнецької селищної селищної ради в єдину об’єднану Бородянську територіальну громаду з адміністративним центром в смт Бородянка.

Доповідає: Трухан Віктор Володимирович

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Секретар слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Протоколу ___________громадських слухань з предмета: ______________________________________________________________________

 

____________________________________________ міста (села, селища) N

 

від "___"____________20 ___ р.

 

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань _______________________________________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

________________________________________________ міста (села, селища) N

 

"____"_____________ 20 __ року м. N

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса реєстрації та контакти

Місце праці або рід занять

Підпис

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова слухань _________________ ______________________________

 

Секретар слухань _________________ ______________________________

 

 

 

 

 

                     У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про дострокове припинення повноважень

Бабинецького селищного голови.

 

На підставі частини 1 та пункту 1частини 7 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи особисту заяву від 09 квітня 2015 року Бабинецького селищного голови Шалюти Віктора Миколайовича про складання ним повноважень Бабинецького селищного голови, керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА: 01 -34-УІ

 1. Дострокове припинення повноважень Шалюти Віктора Миколайовича за його особистою заявою про складання ним повноважень Бабинецького селищного голови взяти до відома.

 2. Врахувати, що відповідно до частини 2 ст. 42 та пункту 1 частини 3 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах, повноваження Бабинецького селищного голови тимчасово здійснює секретар Бабинецької селищної ради Дмитренко Тетяна Іванівна.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Дмитренко Т.І.

 

 

В.о.селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

смт Бабинці

01-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

Копія

                 У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

Про затвердження звіту про виконання

селищного бюджету за 1 квартал 2015 року.

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за 1 квартал 2015 року відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 02-34-УІ

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 1 квартал 2015 року по доходах в сумі Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот чотири грн. (1824604грн.), по видатках в сумі Один мільйон вісімсот три тисячі двісті тридцять одна грн. (1802231грн)

3.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 1 квартал 2015 року склала -111374грн., по видатках у сумі - 111374грн.

4.Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 1 квартал 2015 року - 12244 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету за за 1 квартал 2015 року склала - 6856 грн.

 

 

 

 

Селищний голова

 

 

смт Бабинці

02 -34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

Копія

                   У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                           Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про внесення змін до рішення селищної ради № 01-31-УІ від 13.01.2015 року « Про місцевий бюджет на 2015 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і фінансів, селищна рада ВИРІШИЛА: 03-34-УІ

1. У абзаці 2 пункту 1 цифри 334400і “15000”, замінити на цифри 334900і “46000”,

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

В.о. селищного голови Т.І. Дитренко

 

 

смт Бабинці

03-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

23 квітня 2015 рік

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік.

 

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 28.12.2014 року №71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової реформи», враховуючи напрями реформування економічної політики України, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідно п.24 частини 1 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою формування джерел доходів місцевих бюджетів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 04-34-УІ

ІІ. Встановити на 2016 рік місцеві податки та збори:

1.Встановити у 2016 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - у розмірі 5 відсотків від вартості підакцизних товарів.

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- для квартири/ квартир незалежно від кількості перевищує 60 кв.метрів - ставка податку 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду), за 1 квадратний метр бази оподаткування;

- для житлового будинку/будинків незалежно від кількості перевищує 120 кв.метрів- ставка податку 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду), за 1 квадратний метр бази оподаткування;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) перевищує 180 кв. метрів- ставка податку 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду), за 1 квадратний метр бази оподаткування;

- ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб становлюються у розмірі 1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

будівлі торгівельні- торгові центри, універмаги.магазини, криті ринки, павільйонита зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

в) гаражі-гаражі (наземні і підземні) та криті автомобільніф стоянки;

г) будівлі промислові та склади;

д) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать гаражі, літні кухні, майстерні, нівіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.

3. Встановити ставки єдиного внеску для суб’єктів малого підприємства на 2016 рік:

- для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру МЗП;

- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру МЗП.

4. Встановити ставки податку за земельні ділянки:

- нормативну грошову оцінку яких проведено – у розмірі 3% їх нормативної грошової оцінки;

- для сільськогосподарських угідь - у розмірі 1% їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) - у розмірі 12% їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено- у розмірі 5% їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5.Встановити розмір мінімальної орендної плати за нерухоме майно з фізичних осіб за повний чи неповний місяць

- мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території Бабинецької селищної ради складає: Р = 4818 / (100х12) = 4,815 грн.

6.Транспортний податок.

1). Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

2). Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3). База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1

4). Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

5). Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6). Строки сплати податку

6.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

ІІ. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб на 2015 рік:

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб на 2015 рік.

1. Від сплати земельного податку звільняються:

1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.4. органи державної влади та органи місцевого самоврядування; органи прокуратури; заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування; заклади культури, науки, освіти, охорони здоров»я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які посністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

 ІІІ. Копію рішення із додатками, направити до Бородянського відділення Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

ІУ. Дане рішення оприлюднити та на офіційному сайті Бабинецької селищної ради .

 

 

 

Селищний голова

 

 

смт Бабинці

04 -34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про внесення змін до договора оренди №2 від 26.03.2010 року на території Бабинецької селищної ради, під будівлею торгово-розважального центру, що належить на підставі свідоцтва про право на нерухоме майно.

Розглянувши заяву директора ПП «Автопромпідшипник» Слабоуза А.А. про внесення змін до договора оренди земельної ділянки №2 від 26.03.2010 року під будівлею торгово-розважального центру в смт Бабинці по вул. Заводська,36Б на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 05-34-УІ

1. Надати дозвіл на внесення змін в договір оренди №2 від 26.03.2010 року та укласти додаткову угоду на оренду земельної ділянки площа 0,1288 га в смт Бабинці Бородянського району Київської області по вул. Заводська,36Б на території Бабинецької селищної ради

2. Прийняти в землі запасу не надані у власність або в користування земельну ділянку площею 0,1704 га.

 

 

 

 

 

Селищний голова

 

 

смт Бабинці

05-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

копія

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

23 квітня 2015 рік

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради, під житловим будинком, що належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. Максименка Олександра Васильовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Леніна 1В на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 06 -34-УІ

1. Надати дозвіл гр. Максименку Олександру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,15 га в смт Бабинці по вул. Леніна,1В на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

 

В.о.селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

смт Бабинці

06-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

копія

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради, під житловим будинком, що належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. Максименка Олександра Васильовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0584га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Леніна буд.1В на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 07-34-УІ

1. Надати дозвіл гр. Максименку Олександру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для для ведення особистого селянського господарства площею 0,0584 га в смт Бабинці по вул. Леніна,1В на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

В.о.селищного голови Т.І.Дмитренко

 

смт Бабинці

07-34-УІ

23.04.2015р.

копія

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про внесення змін в рішення 20 сесії четвертого скликання Бабинецької селищної ради від 18.11.2005 року про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої в с. Буда-Бабинецька по вул. Дружби, 10 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 08-34-УІ.

1.Внести зміни в рішення 20 сесії четвертого скликання Бабинецької селищної ради від 18.11.2005 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Місюрі Юрію Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га, що розташована в с. Буда- Бабинецька по вул. Дружби,10 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.»

2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2017 року.

 

 

 

 

 

 

В.о. селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

смт Бабинці

08-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

проект

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про внесення змін в рішення 9 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 22.07.2007 року про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої в смт Бабинці по вул. Сонячна,11 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 09 -34-УІ.

1.Внести зміни в рішення 9 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 22.07.2007 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Беджеріклі Ользі Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,10 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Сонячна,11 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.»

2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2017 року.

 

 

 

 

Селищний голова

 

 

смт Бабинці

09-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про передачу в приватну власність земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Шалюті Віктору Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,1080га кадастровий номер 3221055300:02:019:0245 в смт Бабинці по вул. 1 Травня,67Б на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 10 -34-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Шалюті Віктору Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,1080га кадастровий номер 3221055300:02:019:0245 в смт Бабинці по вул. 1 Травня,67Б на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області

2. Передати у власність гр. України Шалюті Віктору Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,1080га кадастровий номер 3221055300:02:019:0245 в смт Бабинці по вул. 1 Травня,67Б на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Шалюті Віктору Миколайовичу, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Шалюті Віктору Миколайовичу.

 

 

 

В.о. селищного голови Т.І.Дмитренко

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради.

Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада ВИРІШИЛА: № 11 -34-УІ

1. Відмовити Шомі Лідії Вячеславівні у виділенні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради із-за відсутності вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.

2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель з врахуванням наявних пільг.

 

 

 

В.о.селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

 

 

смт Бабинці

11-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради.

Враховуючи, що в межах Бабинецької селищної ради вільних земель запасу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка);ведення особистого селянського господарства; для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів немає, селищна рада ВИРІШИЛА: №12-34-УІ

1. Відмовити Савченко Юлії Сергіївни у виділенні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради із-за відсутності вільних земель запасу в межах Бабинецької селищної ради.

2. При вирішенні питання про введення земель в межі Бабинецької селищної ради розглянути питання виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель з врахуванням наявних пільг.

 

 

 

В.о.селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

смт Бабинці

12-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

 

Про затвердження Положення «Про громадські слухання в смт Бабинці»

 

 

З метою реалізації громадянами свого права на участь у місцевому самоврядуванні на території Бабинецької селищної ради, керуючись ст 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА: № 13-34-УІ

1. Затвердити Положення «Про громадські слухання в смт Бабинці».

(Додаток 2).

2.Текст Положення «Про громадські слухання в смт Бабинці» протягом місяця оприлюднити на інформаційному стенді ради та розмістити на офіційній Інтернет-сторінці ради .

3. Рішення набуває чинності з дати його прийняття.

 

 

 

 

 

В.о. селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

 

 

смт Бабинці

13-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

( 34 сесія шостого скликання селищної ради)

 

 

23 квітня 2015 рік

 

Про розгляд звернення ініціативної групи депутатів м. Буча та смт Бородянка щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

Розглянувши звернення ініціативних груп м. Буча від 07.04.2015 року та смт Бородянка від 14.04.2015 року щодо доброваільного об’єднання територіальних громад з визначенням адміністративного центру об’єднаної громади, керуючись ч.4 ст.5 Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА: № 14-35-УІ

 

 1. Провести громадське обговорення щодо доброваільного об’єднання територіальних громад з визначенням адміністративного центру об’єднаної громади з 25.04.2015р. по 20.05.2015 року.

 2. Створити робочу групу з вивчення пропозицій по об’єднанню територіальних громад у складі:

Голова комітету: Дмитренко Тетяна Іванівна

Члени комітету: Шовківська Світлана Олександрівна;

Ліперт Тетяна Володимирівна;

Перегуда Тамара Петрівна;

Дудник Таміла Олександрівна;

Маковська Надія Федорівна;

Сазонова Світлана Олександрівна;

Тетерська Оксана Володимирівна;

Миколаєнко Ніна Володимирівна

Панич Яна Геннадіївна;

Кравченко МикоЛа Андрійович;

Купраш Андрій Олександрович.

 1. Робочій групі з вивчення пропозицій по об’єднанню територіальних громад 18.05.2015 року провести збори громадян з даного питання та підготувати проек рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад з урахуванням отриманих пропозицій та рішення зборів громадян. Проект рішення подати на розгляд сесії Бабинецької селищної ради до 20.05.2015 року.

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. селищного голови Дмитренко Т.І.

 

В.о. селищного голови Т.І.Дмитренко

 

 

 

 

смт Бабинці

14-34-УІ

23.04.2015р.

 

 

                                                                                                        У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про підсумки виконання Програми

соціально-економічного і культурного

розвитку селища за 2014 рік.

Розглянувши подання виконкому Бабинецької селищної відповідно

п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації селищна рада В И Р І Ш И Л А : 01-33-УІ

1.Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку селища за 2014 рік прийняти до відома.

2.Відмітити, що реалізація заходів Програми сприяла закріпленню позитивних тенденцій в розвитку економіки селища, проте в окремих

проблемах та соціальних сферах негативні явища повністю подолати

не вдалося.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ селища детально проаналізувати підсумки господарсько - фінансової діяльності, намітити та здійснити заходи по усуненню наявних недоліків. При цьому

основними пріоритетами в роботі вважати:

- забезпечення виконання в повному обсязі показників Програми

соціально - економічного та культурного розвитку селища на 2015рік;

- створення умов подальшого зростання рівня доходів населення;

- забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку селища;

- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;

- забезпечення своєчасності і в повному обсязі сплати платежів та зборів

до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального

страхування;

-сприяти роботи активістів селища в організації вивозу сміття, благоустрою вулиць, освітленню селища та збору допомоги для військовослужбовців .

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

01-33-УІ

12.03.2015р.

               У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про затвердження звіту про виконання

селищного бюджету за 2014 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної за 9 місяців 2014 року відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального розвитку, планування бюджету та фінансів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : №02 -33-УІ

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Бабинецької селищної ради за 2014 рік по доходах в сумі Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот чотири грн. (1824604грн.), по видатках в сумі Один мільйон вісімсот три тисячі двісті тридцять одна грн. ( 1802231грн)

3.Доходна частина загального фонду селищного бюджету за 2014 р. склала -1556067грн., по видатках у сумі - 1535433грн.

4.Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 2014 р. - 268537 грн. та видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету за 2014 р. склала - 266798 грн.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

02-33-УІ

12.03.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

 

Про внесення змін в рішення 10 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 25.10.2007 року про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведеннч земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої в селищі Бабинці по вул. Центральна,51 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 03-33-УІ.

1.Внести зміни в рішення 10 сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 25.10.2007 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Іщенко Віктору Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,13 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Центральна,51.»

2. Встановити термін дії рішення до 01.01.2016 року.

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

03-33-УІ

12.03.2015р.

 

 

 

 

 

 

               У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради, під житловим будинком, що належить їй на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. Юрченко Галини Ярославівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Калініна,167 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 04-33-УІ

1. Надати дозвіл гр. Юрченко Галині Ярославівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,15 га в смт Бабинці по вул. Калініна,167 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

04-33-УІ

12.03.2015р.

                   У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                              Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства на території Бабинецької селищної ради,

під житловим будинком, що належить їй на підставі

свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. Юрченко Галини Ярославівни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0367га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Калініна,167 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 05-33-УІ

1. Надати дозвіл гр. Юрченко Галині Ярославівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0367 га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Калініна,167 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

05-33-УІ

12.03.2015р.

                       У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради, біля житлового будинку, що належить йому на підставі свідоцтва про купле-продаж.

Розглянувши заяву гр. Макарчука Анатолія Вікторовича про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0367га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Тітова,24 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 06-33-УІ

1. Надати дозвіл гр. Макарчуку Анатолію Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність земельну ділянку загальною площею 0,0367 га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Тітова,24 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

06-33-УІ

12.03.2015р.

 

                            У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про передачу в приватну власність

земельних ділянок.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Холоденку Сергію Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,5436га кадастровий номер 322105530:02:027:0130 в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№ 07 -33-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Холоденку Сергію Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,5436га кадастровий номер 322105530:02:027:0130 в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Холоденку Сергію Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,5436га кадастровий номер 322105530:02:027:0130 в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Холоденку Сергію Миколайовичу, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Холоденку Сергію Миколайовичу.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

07-33-УІ

12.03.2015р.

 

                  У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Бородянського району Київської області

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

 

Про внесення змін в рішення 12 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 15.05.2012 року щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,09001 га, розташованої в смт Бабинці по вул. Богдана Хмельницького,8 в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 08 -33-УІ.

Внести зміни в рішення 12 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 15.05.2012 року щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і читати в такій редакції «Надати дозвіл Шалюті Ользі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,09001 га, що розташована в смт Бабинці Бородянського району Київської області по вул. Богдана Хмельницького,8.»

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

08-33-УІ

12.03.2015р.

 

 

 

 

 

                   У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Бабинецької селищної ради, під житловим будинком, що належить їй на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. Шалюти Тамари Тимофіївни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,15га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бабинці по вул. Шевченка,10 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: № 09-33-УІ

1. Надати дозвіл гр. Шалюті Тамарі Тимофіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,15 га в смт Бабинці по вул. Шевченка,10 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

09-33-УІ

12.03.2015р.

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

( 33 сесія шостого скликання селищної ради)

 

12 березня 2015 рік

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бабинецької селищної ради, під житловим будинком, що належить їй на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Розглянувши заяву гр. Шалюти Тамари Тимофіївни про надання у власність земельну ділянку загальною площею 0,0327га для ведення особистого селянського господарства в смт Бабинці по вул. Шевченка,10 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12,33 або 35 або 40,116,118,121,184,186 розділу Х «перехідні положення» Земельного кодексу України та керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА: №10 -33-УІ

1. Надати дозвіл гр. Шалюті Тамарі Тимофіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0327 га в смт Бабинці по вул. Шевченка,10 на території Бабинецької селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядкрядній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих робіт, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою, проект землеустрою надаьти на розгляд і затвердження сесії селищної ради

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання докумкнту, який посвідчує право на земельну ділянку.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

смт Бабинці

10-33-УІ

12.03.2015р.

 

 

 

                     У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                          Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про селищний бюджет Бабинецької

селищної ради на 2015 рік.

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” ( з наступними змінами ), частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік “, враховуючи рекомендації постійної комісії Бабинецької селищної ради з питань бюджету і фінансів, розвитку цінних паперів, інших фінансових інструментів від 01.2015 року , селищна рада ВИРІШИЛА: №01-31-УІ

1.Визначити на 2015 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 349400 грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 334400 грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 15000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 349400 грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 334400 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 15000 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2015 рік за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 349400 грн. та спеціальному фонду 334400грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею _69____ Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею _691___ Бюджетного кодексу України.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського (селищного) бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Надати право селищній раді:

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Бородянському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.Бабинецькуселищну раду забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.Головному розпоряднику коштів Бабинецького селищного бюджету:

- у тижневий термін після затвердження селищного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів селищного бюджету і подати їх до управління Державної казначейської служби України в Бородянському районі для здійснення фінансування видатків.

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

14. Додатки № 1-2 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету і фінансів, розвитку цінних паперів, інших фінансових інструментів.

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

01-31-УІ

13.01.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про передачу безоплатно з балансу

Бабинецької селищної ради ДНЗ «Світлячок»

на баланс районного відділу освіти.

 

Відповідно ст.89 Бюджетного кодексу України ( зі змінами від 28.12.2014 року № 78-УІІІ), Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (№ 79-УІІІ від 28.12.2014 року), відповідно до п.31 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада В И Р І Ш И Л А :

№02-31-УІ

 1. Передати безоплатно ДНЗ «Світлячок» з балансу Бабинецької селищної ради на баланс районного відділу освіти.

 2. Затвердити комісію щодо передачі приміщень та майна ДНЗ «Світлячок» в складі:

Голова комісії Шалюта Віктор Миколайович – селищний голова

Члени комісії:

- Маковська Надія Федорівна – завідуюча дошкільним «Світлячок»;

- Шовківська Світлана Олександрівна– головний бухгалтер Бабинецької селищної ради;

- Свінціцька Наталія Володимирівна – завгосп дошкільного закладу «Світлячок»;

- Перегуда Тамара Петрівна – член виконкому Бабинецької селищної ради.

3. Відповідальність за проведення передачі покласти на головного бухгалтер Бабинецької селищної ради Шовківську Світлану Олександрівну.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

02-31-УІ

13.01.2015р.

 

                          У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про передачу клубу с. Буда-Бабинецька

на баланс районного відділу культури.

 

Відповідно ст.89 Бюджетного кодексу України ( зі змінами від 28.12.2014 року № 78-УІІІ), Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (№ 79-УІІІ від 28.12.2014 року), відповідно до п.31 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада В И Р І Ш И Л А :

№ 03-31-УІ

1. Передати безоплатно клубу з балансу Бабинецької селищної ради с. Буда-Бабинецька на баланс районного відділу культури.

2. Затвердити комісію щодо передачі приміщень та майна клубу с. Буда-Бабинецька на баланс районного відділу культури в складі:

Голова комісії Шалюта Віктор Миколайович – селищний голова

Члени комісії:

- Шома Наталія Миколаївна – завідуюча клубу;

- Шовківська Світлана Олександрівна– головний бухгалтер Бабинецької селищної ради;

- Перегуда Тамара Петрівна – член виконкому Бабинецької селищної ради.

3. Відповідальність за проведення передачі покласти на головного бухгалтер Бабинецької селищної ради Шовківську Світлану Олександрівну.

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

03-31-УІ

13.01.2015р.

                   У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про встановлення у 2015 році

ставок місцевих податків і зборів.

 

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 28.12.2014 року №71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової реформи», враховуючи напрями реформування економічної політики України, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідно п.24 частини 1 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою формування джерел доходів місцевих бюджетів, селищна рада В И Р І Ш И Л А : № 04-31-УІ

1.Встановити у 2015 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - у розмірі 5 відсотків від вартості підакцизних товарів.

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- для квартири/ квартир незалежно від кількості перевищує 60 кв.метрів - ставка податку 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду), за 1 квадратний метр бази оподаткування;

- для житлового будинку/будинків незалежно від кількості перевищує 120 кв.метрів- ставка податку 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду), за 1 квадратний метр бази оподаткування;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) перевищує 180 кв. метрів- ставка податку 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня (податкового періоду), за 1 квадратний метр бази оподаткування;

- ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб становлюються у розмірі 1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

будівлі торгівельні- торгові центри, універмаги.магазини, криті ринки, павільйонита зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

в) гаражі-гаражі (наземні і підземні) та криті автомобільніф стоянки;

г) будівлі промислові та склади;

д) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать гаражі, літні кухні, майстерні, нівіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.

3. Встановити ставки єдиного внеску для суб’єктів малого підприємства на 2015 рік:

- для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру МЗП;

- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру МЗП.

4. Встановити ставки податку за земельні ділянки:

- нормативну грошову оцінку яких проведено – у розмірі 3% їх нормативної грошової оцінки;

- для сільськогосподарських угідь - у розмірі 1% їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання(крім державної та комунальної форм власності) - у розмірі 12% їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено- у розмірі 5% їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5.Встановити розмір мінімальної орендної плати за нерухоме майно з фізичних осіб за повний чи неповний місяць

- мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території Бабинецької селищної ради складає: Р = 4818 / (100х12) = 4,815 грн.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

04-31-УІ

13.01.2015р.

 

                 У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про затвердження плану роботи

Бабинецької селищної ради на І півріччя 2015 року.

 

 

Відповідно до п. 7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА:

№05-31-УІ

1.Затвердити план роботи Бабинецької селищної ради на перше півріччя 2015 року (додаток 4).

2. Контроль за виконанням плану покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів.

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

05-31-УІ

13.01.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про затвердження Положення про зміст,

опис та порядок використання Герба

Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області

З метою відображення історичних,культурних, соціально-економічних особливостей і традицій селища Бабинецької селищної ради, керуючись ст.22, ст.26 п. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА: №06-31-УІ

Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання Герба Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області. (Додаток додається)

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

 

 

 

смт Бабинці

06-31-УІ

13.01.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

Про делегування повноважень щодо

зберігання архівних документів, що не

належить до національного архівного фонду.

Відповідно до ст. 29 Закону України « Про національний архівний фонд та архівні установи» з метою забезпечення зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Бабинецької селищної ради , або ліквідовані, якісного задоволення конституційних потреб громадян на отримання інформації, на підставі п. 7 ст. 16 пункту 10-а Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 05.07.2012 року № 5068-УІ « Про внесення змін до Закону України», « Про національний архівний фонд та архівні установи», враховуючи те, що в Бабинецькій селищній раді відсутні можливості створення архівної установи для зберігання документів ліквідованих підприємств і організацій, що діяли на території Бабинецької селищної ради, Бабинецька селищна рада

ВИРІШИЛА: №07-31-УІ

1.Делегувати комунальній установі «БР Трудовий архів» повноваження щодо зберігання документів ліквідованих підприємств і організацій, що діяли на території Бабинецької селищної ради.

2. Кошти із бюджету Бабинецької селищної ради

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

07-31-УІ

13.01.2015р.

 

 

 

                 У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

( 31 сесія шостого скликання селищної ради)

13 січня 2015 рік

 

Про погодження тарифів та норм на послуги

теплопостачання опалювального сезону 2014-2015 р.р.

 

Відповідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ №760 від 11.08.2010 р., п.п. 2,3,4,6,9 ст. 6 ; ст.7; п.2 ст. 31 Закону України «Про порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», селищна рада

В И Р І Ш И Л А : 08-31-УІ

1.Погодити тарифи ДП «Теплоенерго «ПрАТ «Бородянська СПМК-15» на теплопостачання опалювального сезону 2014-2015 р.р., а саме:

1 Гкал з ПДВ – 1269,56 грн.

1 м2 з ПДВ – 32,50 грн.

2. Погодити розрахунок планового тарифу на теплопостачання по ДП «Теплоенерго «ПрАТ «Бородянська СПМК-15» на 2014-2015р.р.

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

08-31-УІ

13.01.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

( 32 сесія шостого скликання селищної ради)

11 лютого 2015 рік

 

Про внесення змін до рішення селищної ради № 04-31-УІ від 13.01.2015 року « Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік

З метою зміцнення бюджету селищної ради, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, 265, 267, 268 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і фінансів, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА: 01-32-УІ

Внести зміни до рішення селищної ради № 04-31-УІ від 13.01.2015 року

« Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік.», а саме:

 

1. Додати до рішення № 04-31-УІ від 13.01.2015 року Транспортний податок.

1). Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

2). Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3). База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1

4). Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

5). Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6). Строки сплати податку

6.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

2. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб на 2015 рік.

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб на 2015 рік.

1. Від сплати земельного податку звільняються:

1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.4. органи державної влади та органи місцевого самоврядування; органи прокуратури; заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування; заклади культури, науки, освіти, охорони здоров»я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які посністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

 3. Копію рішення із додатками, направити до Бородянського відділення Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

4. Дане рішення оприлюднити та на офіційному сайті Бабинецької селищної ради .

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

01-32-УІ

11.02.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                              Р І Ш Е Н Н Я

( 32 сесія шостого скликання селищної ради)

11 лютого 2015 рік

Про внесення змін до рішення селищної ради № 01-31-УІ від 13.01.2015 року « Про місцевий бюджет на 2015 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і фінансів, селищна рада ВИРІШИЛА: 02-32-УІ

1. У абзаці 1 пункту 1 цифри “15000”, замінити на цифри “20100”. 2. У абзаці 2 пункту 1 цифри “15000”, замінити на цифри “20100”. 3. Передати кошти у сумі 16900,00 грн. з бюджету селища (бюджету розвитку) до районного бюджету для фінансування робіт по капітальному ремонту сцени Бородянського районного Палацу культури

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

02-32-УІ

11.02.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                            Р І Ш Е Н Н Я

( 32 сесія шостого скликання селищної ради)

11 лютого 2015 рік

Про передачі в приватну власність земельної

ділянки Нужняку Анатолію Володимировичу.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Нужняку Анатолію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055301:01:013:0073 в с. Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області по вул. Лесі Українки,7 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А:№03-32-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Нужняку Анатолію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055301:01:013:0073 в с. Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області по вул. Лесі Українки,7 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Нужняку Анатолію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га з кадастровим номером 3221055301:01:013:0073 в с. Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області по вул. Лесі Українки,7 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області

3. Гр. України Нужняку Анатолію Володимировичу, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Нужняку Анатолію Володимировичу.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

03-32-УІ

11.02.2015р.

 

 

                                                                                                        У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж селища Бабинці

та села Буда-Бабинецька.

 

Керуючись Законами України «Про землеустрій»,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,93,116,124,125,126 та розділом Х Перехідних положень Земельного Кодексу України, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 01-30-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт Бабинці та села Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області .

2. Передати проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт Бабинці та села Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області на чергову сесію Бородянської районної ради.

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

01-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

 

Про внесення змін до рішення

24 сесії селищної ради 6 скликання

від 24.01.2014 р. « Про селищний бюджет на 2014 рік».

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і фінансів, селищна рада ВИРІШИЛА: 02-30-УІ

1 У абзаці 1 пункту 2 цифри “1538800”, “1368700”, замінити на цифри “1934500”, “1602500”.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Бабинці

02-30-УІ

 

 

 

 

 

 

                   У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                            Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про встановлення вартості харчування у дошкільному навчальному закладі « Світлячок» на 2015рік.

Про встановлення розміру грошової компенсації вартості продуктів харчування.

Відповідно до п. 12.ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильної катастрофи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів

Бабинецька селищна рада В И Р І Ш И Л А: №03 -30-УІ

Встановити розмір грошової компенсації дітям, які не відвідують дитячий дошкільний заклад і не знаходяться на повному державному утриманні з 01 січня по 30 червня 2015 року в розмірі середньої прогнозованої вартості продуктів харчування у дитячому дошкільному закладі на одну дитину:

Для дітей віком до 3-х років – 145 грн.00 коп.на місяць

Для дітей віком старше 3-х років – 155 грн. 00 коп. на місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

03-30-УІ

 

 

 

 

 

                   У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

                                              Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

 

 

Про встановлення розміру грошової

компенсації вартості продуктів харчування.

 

Про встановлення вартості харчування у дошкільному навчальному закладі « Світлячок» на 2015 рік.

Доповідала: Шовківська С.О. - головний бухгалтер селищної ради

Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А № 04-30-УІ

Встановити вартість харчування однієї дитини на один день в дитячому дошкільному закладі «Світлячок» з 01.01.2015р. в сумі - 13,50 грн.

за рахунок загального фонду бюджету :

кількість дітей - 74 дітей

кількість д/днів - 9585.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

04-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про перелік об’єктів на 2015 рік для відбування громадських робіт засуджених до громадських робіт та порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та види суспільно-корисних робіт, які повинні виконувати засуджені та порушники.

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 39 Кримінально-виконавчого кодексу України , ст 30-1,321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, селищна рада

В И Р І Ш И Л А : №05 -30-УІ

1.Затвердити перелік об’єктів на 2015 рік для відбування громадських робіт засудженими до громадських робіт та порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт:

 • територія управління;

 • площі, вулиці, зупинки, дороги на території селищної ради

 • пам’ятники Загиблим воїнам;

 • територія кладовищ;

 • прилеглі території біля ставків.

2.Затвердити види суспільно-корисних робіт, які повинні виконувати засуджені та порушники:

 • прибирання сміття на території затверджених об’єктів;

 • побілка бордюрів, дерев.

3. Контроль за відбуванням громадських робіт засуджених до громадських робіт та роботою порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт покласти на селищного голову Шалюту В.М.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

05-30-УІ

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату селищної ради та положення про преміювання виконавчого комітету у 2014 році.

Відповідно до п.6 частини 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А № 06-30-ІУ

1.Затвердити структуру виконавчого апарату селищної ради і його чисельність в кількості 10 чоловік (згідно з штатним розписом, що додається ).

2.Встановити селищному голові Шалюті В.М. з 1 січня 2015 року:

2.1.Надання селищному голові допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;

2.2. Встановити щомісячну премію селищному голові в розмірі до 30% від посадового окладу.

2.3.Встановити щомісячну премію штатним працівникам в розмірі до 30% від посадового окладу.

3.Виплати проводити згідно розпорядження селищного голови.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

 

 

смт Бабинці

06-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про передачі в приватну власність

земельної ділянки Білки Олени Євгенівни.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Білці Олені Євгенівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0900 га з кадастровим номером 3221055300:02:014:0117 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Паркова,22 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:№07-30-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Білці Олені Євгенівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0900 га з кадастровим номером 3221055300:02:014:0117 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Паркова,22 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Білці Олені Євгенівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0900 га з кадастровим номером 3221055300:02:014:0117 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Паркова,22 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області

3. Гр. України Білці Олені Євгенівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Білці Олені Євгенівні.

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

07-30-УІ

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про передачі в приватну власність земельної

ділянки Василенко Оксани Вікторівни.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Василенко Оксані Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1079 га з кадастровим номером 3221055300:02:015:0024 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Леніна,49 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:№ 08-30-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Василенко Оксані Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1079 га з кадастровим номером 3221055300:02:015:0024 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Леніна,49 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Василенко Оксані Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1079 га з кадастровим номером 3221055300:02:015:0024 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Леніна,49 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Василенко Оксані Вікторівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Василенко Оксані Вікторівні.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

08-30-УІ

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про передачі в приватну власність

земельної ділянки Бондарчук Наталії Володимирівни.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Бондарчук Наталії Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0043 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Нова,26 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області та керуючись підпунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» ст.ст.12,33,40, 81,116,118,121, 125,126,186, розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України Бабинецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:№ 09-30-УІ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Бондарчук Наталії Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0043 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Нова,26 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

2. Передати у власність гр. України Бондарчук Наталії Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221055300:02:011:0043 в межах населеного пункту смт Бабинці вул. Нова,26 Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. України Бондарчук Наталії Володимирівні, одержавши земельну ділянку у власність повинен використовувати її за цільовим призначенням, дортимуватись вимог земельного законодавства України.

4. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. України Бондарчук Наталії Володимирівні.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

09-30-УІ

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про внесення змін в рішення 19сесії четвертого скликання Бабинецької селищної ради від 16.08.2005 року щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0892 га, розташованої в смт Бабинці по вул. Леніна в межах селища Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 10-30-УІ.

Внести зміни в рішення 19сесії четвертого скликання Бабинецької селищної ради від 16.08.2005 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Клібауцькій Світлані Борисівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0892 га, що розташована в смт Бабинці по вул. Леніна,60А.»

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

10-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про внесення змін в рішення 7сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 15.03.2007 року щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,24га в т. ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 15 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,09 га розташованої в селищі Бабинці по вул. Калініна,32А в межах смт Бабинці Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 11-30-УІ.

Внести зміни в рішення 7сесії п’ятого скликання Бабинецької селищної ради від 15.03.2007 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Ніколаєнку Олександру Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність площею 0,24га в т. ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 15 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,09 га розташованої в смт Бабинці по вул. Калініна,32А.»

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

11-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року № 08-16-УІ.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: №12 -30-УІ.

Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року № 08-16-УІ, а саме:

 1. виправити помилки у прізвищах Журавський Анатолій Степанович на Жураковський Анатолій Степанович, Журавський Ігор Анатолійович на Жураківський Ігор Анатолійович, Журавська Олена Анатоліївна на Жураківська Олена Анатоліївна;

 2. виправити «право на спільну сумісну власність» на «право на спільну часткову власність по 1/3 кожному»;

3. термін «на виготовлення технічної документації» читати в такій редакції: «Надати дозвіл Жураковському Анатолію Степановичу, Жураківському Ігорю Анатолійовичу, Жураківській Олені Анатоліївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на спільну часткову власність по 1/3 кожному площею0,15га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд розташованої в смт Бабинці по вул. Калініна,36 Бородянського району Київської області.»

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

12-30-УІ

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про внесення змін в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року № 09-16-УІ.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: №13 -30-УІ.

Внести зміни в рішення 16 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 12.10.2012 року № 09-16-УІ, а саме:

 1. виправити помилки у прізвищах Журавський Анатолій Степанович на Жураковський Анатолій Степанович, Журавський Ігор Анатолійович на Жураківський Ігор Анатолійович, Журавська Олена Анатоліївна на Жураківська Олена Анатоліївна;

 2. виправити «право на спільну сумісну власність» на «право на спільну часткову власність по 1/3 кожному»;

 3. змінити розмір площі земельної ділянки з 0,13 га на 0,10 га;

 4. змінити призначення земельної ділянки з «для ведення ОСГ» на «ведення особистого селянського господарства»

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

13-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по ½ частині площею 0,15 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно договора дарування житлового будинку в смт Бабинці на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Довгополої Ірини Валеріївни та гр. Чернявської Людмили Миколаївни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по ½ частині площею 0,15 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно договора дарування житлового будинку в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 14-30-УІ

1.Надати дозвіл гр. Довгополій Ірині Валеріївні та гр. Чернявськійї Людмилі Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по ½ частині площею 0,15 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно договора дарування житлового будинку в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради.

2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.

4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

14-30-УІ

У К Р А Ї Н А

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по ½ частині 0,1512 га - для ведення особистого селянського господарства згідно договора дарування житлового будинку в смт Бабинці на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Довгополої Ірини Валеріївни та гр. Чернявської Людмили Миколаївни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по ½ частині площею 0,1512 га - для ведення особистого селянського господарства згідно договора дарування житлового будинку в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : № 15-30-УІ

1.Надати дозвіл гр. Довгополій Ірині Валеріївні та гр. Чернявськійї Людмилі Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по ½ частині площею 0,1512 га - для ведення особистого селянського господарства згідно договора дарування житлового будинку в смт Бабинці по вул. Леніна,19 на території Бабинецької селищної ради.

2.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3.Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії сільської ( селищної) ради.

4.Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

15-30-УІ

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва на території Бабинецької селищної ради.

Розглянувши заяву гр. Сивоборода Вадима Миколайовича про надання у власність земельну ділянку площею 0,03га для індивідуального гаражного будівництва в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради, відповідно до статтей 12, 33 або 35, або 40, 116,118, 121, 184, 186, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА : №16-30-УІ

1. В зв’язку з тим, що дана земельна ділянка є спірною, не надавати дозвіл гр. Сивобороду Вадиму Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва загальною площею 0,03 га, в смт Бабинці по вул. Калініна на території Бабинецької селищної ради.

2. Земельній комісії вивчити питання щодо земельної ділянки по вул.Калініна на території Бабинецької селищної ради, та надати висновки на наступну сесію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

16-30-УІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про внесення змін в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2012 року щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0907га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селищі Бабинці по вул. Гагаріна,28 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.

Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 118 Земелдьного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: № 17-30-УІ.

Внести зміни в рішення 14 сесії шостого скликання Бабинецької селищної ради від 20.07.2012 року і читати в такій редакції «Надати дозвіл Перегуді Тамарі Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0907га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селищі Бабинці по вул. Гагаріна,28 в межах Бабинецької селищної ради Бородянського району Київської області.»

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

17-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

Про преміювання селищного голови за особистий внесок у загальні результати роботи селищної ради.

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно до п 1.2 ч.1 «Положення про преміювання» селищна рада ВИРІШИЛА: 18-30-УІ

Преміювати селищного голову Шалюту Віктора Миколайовича у грудні 2014 року в розмірі 50% від посадового окладу .

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

18-30-УІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

БАБИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Бородянського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

( 30 сесія шостого скликання селищної ради)

Від 12 грудня 2014 року

 

Про переоформлення технічного талону

автомобілів марки OPEL COLOMBO та УАЗ

з Бабинецької селищної ради на Бородянський

центр первинної медико-санітарної допомоги.

 

Розглянувши звернення головного лікаря комунальногозакладу Бородянської районної ради «Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рибченка І.В., керуючись п.31 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бабинецька селищна рада ВИРІШИЛА:19-30-УІ

Надати дозвіл на переоформлення технічного талону автомобілів марки OPEL COLOMBO реєстраційний номер АІ 0971 ВВ та УАЗ 3962 реєстраційний номер АІ 8232 АК з Бабинецької селищної ради на Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова В.М. Шалюта

 

смт Бабинці

19-30-УІ