Регламент селищної ради смт. Бабинці

додаток

до рішення третьої сесії Бабинецької селищної ради VII скликання

Від  24.12.2015 № 08-03-VII

РЕГЛАМЕНТ Бабинецької селищної ради шостого скликання

РОЗДІЛ І

Загальні положення :

Стаття 1. Правові засади роботи Бабинецької селищної ради

 1. Бабинецька селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Бородянського району.
 2.  Порядок діяльності Бабинецької селищної ради, її органів та посадових осіб, засади формування організації діяльності та припинення діяльності депутатських груп та фракцій встановлюється Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими актами. Регламентом.
 3. Регламент селищної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій, роботи комісій, їх формування, визначає функції органів ради, їх посадових осіб, законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань віднесених до її повноважень та порядок здійснення контрольних функцій селищної ради.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення сесії селищної ради

 1. Селищна рада проводить сесії в залі Бабинецької селищної ради (смт. Бабинці, 1 Травня,64-а).
 1. 3а рішенням сесії селищної ради прийнятим більшістю від її складу селищних депутатів в її засідання можуть проводитись в іншому місці.
 2. Робота селищної ради ведеться українською мовою.
 3. У разі, коли промовець не володіє державною мовою він має право виступати мовою зрозумілою для більшості депутатів в інших випадках забезпечується переклад у виступі на українську мову.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Бабинецької селищної ради

 1. Діяльність селищної ради, її органів здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, урахуванні громадської думки.
 2. У сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати /країни, представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації за запрошенням.

Голова Бабинецької селищної ради має право бути присутніми на засіданнях сесії без запрошення.

 1. Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом публікації звіту на інформаційному стенді у приміщенні Бабинецької селищної ради.

РОЗДІЛ ІІ. Організація роботи селищної ради

Глава 1 Сесії селищної ради

Стаття 4 . Закриття сесії селищної ради

 1. Закриті сесії селищної ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням сесії селищної ради прийнятим більшістю від її складу голосів депутатів.
 2. На закритій сесії селищної ради мають право бути присутніми голова Бородянської районної державної адміністрації, а також особи присутність яких визначена Виконкомом селищної ради необхідною. Головуючий на закритій сесії повідомляє селищних депутатів про всіх запрошених на сесію.
 3. Особам, які беруть участь у закритій сесії селищної ради забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису, обробки інформації.
 4. Наприкінці закритого засідання сесії селищна рада після скороченого обговорення приймає рішення щодо необхідності публікації стенографічного матеріалу, результатів голосування, прийнятого рішення.
 5. Стенографування, підготовка протоколу закритого засідання сесії селищної ради здійснюється секретаріатом сесії в режимі, що унеможливлює розголошення обговорених на сесії питань.

Стаття 5. Забезпечення діяльності селищної ради

 1. Організаційне, правове, наукове, документальне, аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності селищної ради її органів, депутатів, депутатських груп, фракцій здійснює виконавчий апарат селищної ради.

Виконавчий апарат ради також сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої ради, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 1. Структура виконавчого апарату селищної ради затверджується більшістю голосів від загальної кількості депутатів за поданням комісії до предмета відання якого належить питання регламенту.
 2. Виконавчий апарат селищної ради діє на основі Положення про виконавчий апарат селищної ради, яке затверджується рішенням селищної ради.
 3. Кошторис витрат пов’язаний з діяльністю селищної ради на наступний рік затверджується селищної радою до прийняття районного бюджету на наступний рік за висновками комісії до предметів відання яких належить питання регламенту і бюджету.
 4. Виконавчий апарат селищної ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 6. Форми роботи селищної ради.

 1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно, сесії є чергові та позачергові.
 2. Сесії селищної ради складається з пленарних засідань, засідань комісій, тимчасових й, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи селищних депутатів у депутатських групах,1 депутатських фракціях та з виборцями.
 3. Пленарні засідання ради починаються о 13-й годині.
 4. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення звих осіб тощо.
 5. Кожна сесія селищної ради починається і завершується виконанням у залі засідань України.

Стаття 7. Чергові та позачергові сесії селищної, ради

 1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
 2. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів загального складу ради або селищного голови .

У цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними горами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

 1. Позачергова сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то                            вони 3-денний строк доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками і ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-денний термін.

 1. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини депутатів та випадках, якщо сесія не скликається головою селищної ради у строки, передбачені регламентом, або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається секретарем селищної ради.
 2. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах І т а 4 даної статті регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 3. Головуючий на засіданні сесії повідомляє депутатів селищної ради про офіційно запрошених осіб присутніх на сесії.

Присутність запрошених на сесії вирішує Виконком ради.

 1. Здійснення селищної радою своїх повноважень будується на основі активної участі з її роботі кожного депутата.
 2. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 6. Форми роботи селищної ради.

 1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно, сесії є чергові та позачергові.
 2. Сесії селищної ради складається з пленарних засідань, засідань комісій, тимчасових й, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи селищних депутатів у депутатських групах,1 депутатських фракціях та з виборцями.
 3. Пленарні засідання ради починаються о 13-й годині.
 4. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення звих осіб тощо.
 5. Кожна сесія селищної ради починається і завершується виконанням у залі засідань України.

Стаття 7. Чергові та позачергові сесії селищної, ради

 1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
 2. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів загального складу ради або селищного голови .

У цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними горами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

 1. Позачергова сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то                            вони 3-денний строк доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками і ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-денний термін.

 1. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини депутатів та випадках, якщо сесія не скликається головою селищної ради у строки, передбачені регламентом, або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається секретарем селищної ради.
 2. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах І т а 4 даної статті регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 3. Головуючий на засіданні сесії повідомляє депутатів селищної ради про офіційно запрошених осіб присутніх на сесії.

Присутність запрошених на сесії вирішує Виконком ради.

 1. Здійснення селищної радою своїх повноважень будується на основі активної участі з її роботі кожного депутата.
 2. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Глава 2

Перша сесія селищної ради нового скликання

Стаття 8, Формування та організація роботи першої сесії селищної ради

 1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідно територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова селищної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.
 3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також виборців відповідно селищного голови.

Стаття 9 . Послідовність розгляду питань на першій сесії новообраної селищної ради

1 . Формування тимчасової Президії першої сесії.

 1. Обрання лічильної комісії.

3.Обрання секретаріату.

 1. Про результати голосування і підсумки виборів депутатів селищної ради ;
 2. Про обрання голови селищної ради.

Після обрання голови ради за його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути додатково включені наступні питання :

1) про обрання секретаря ради ;

2) про утворення президії (колегії) ради ;

3) про утворення постійних комісій та обрання їх голів ;

4) про утворення виконавчого апарату ради та затвердження його структури, чисельності і витрат на утримання.

Стаття 10. Лічильна комісія.

 1. Лічильна комісія утворюється з трьох депутатів ради, персональний склад якої визначається сесією.

Вибори комісії проводяться таємним голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

Комісія обирає із свого складу голову і заступника голови комісії, секретаря, про що ладається протокол, який доводиться до відома депутатів.

Засідання комісії проводяться гласно і лише відкрито.

 1.  У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення; члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів го повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

Стаття 11. Секретаріат сесії.

 1. Секретаріат сесії утворюється рішенням ради и кількості 3 осіб на весь час повноважень ради.

Секретаріат обирається відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

 1. Секретаріат обирає голову – заступника голови секретаріату.;У разі відсутності останніх їх обов’язки виконує один із членів секретаріату.

Протоколи Організаційних засідань секретаріату доводяться до відома депутатів.

 1. Секретаріат сесії:
 • здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи ії і далі у разі потреби ;
 • реєструє записки з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, бажають виступити, та передає його головуючому на сесії;
 • веде облік виступаючих на сесії;
 • реєструє проекти документів, заяв, повідомлень, пропозицій та промов депутатів, постійних комісій, депутатських груп та в разі потреби забезпечує їх розповсюдження як офіційних документів сесії;
 • організовує спільно із виконавчим апаратом районної ради ведення та складання стенограми та протоколу сесії.

Голова секретаріату ( а у разі відсутності – його, заступник) візує протокол сесії.

Стаття 12. Повідомлення про скликання сесії

 1. Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.
 2. Депутати заздалегідь повідомляються про час скликання і місце проведення сесії і, та направляється депутатам запрошення не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням г скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які вносяться на розгляд ї, депутати можуть отримати у виконавчому апараті ради не пізніш як до її відкриття.

 1. У разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів не пізніше, як за день до сесії.

Документ позачергової сесії селищної ради видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 13. Реєстрація депутатів.

 1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це голову ради або секретаря.
 2. Головуючий на сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття засідання ради.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше вини від загального складу ради.

Стаття 14. Запрошені на сесію.

 1. На засідання ради можуть бути запрошені керівники райдержадміністрації, районних організацій і установ, а також підприємств усіх форм власності.
 2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами які вносять питання для розгляду до Президії ради. На підставі цих пропозицій Президією ради формується список запрошених.
 3. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію.

Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

 1. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

Стаття 15. Ведення сесії.

 1. Сесію селищної ради відкриває ( крім першої ), веде і закриває голова ради, а за відсутності – секретар ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради. Президія і обирається в складі голови ради, секретаря та голови райдержадміністрації.
 2. Головуючий на сесії :
 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви ;
 • забезпечує дотримання депутатами цього регламенту ;
 • організовує розгляд питань порядку денного ;
 • надає слово депутатам та запрошеним ;
 • оголошує заявки, повідомлення, інформації,
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати ;
 • вживає заходів щодо підтримки порядку на засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.
 1. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання етики пленарних засідань – вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо.

Глава З

Підготовка та організація розгляду питань на сесії селищної ради

Стяття 16. Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі плану роботи, пропозицій постійних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради. Він надсилається депутатам не пізніше як за день до сесії.
 2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами не пізніше як за 1 день до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд.
 3. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку, якщо були попередньо розглянуті відповідними органами ради чи виконкомом або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документів та можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, виконкому тощо.

 1. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку юго сесії, подаються із супровідною запискою і проектом рішення, що пропонується шяти за цією пропозицією.
 2. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, гнюється постійними комісіями чи іншими органами за дорученням голови ради.
 3. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується радою більшістю сів депутатів від їх фактичної кількості.
 4. В порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається “Різне”.
 5. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання, розгляд : визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

Стаття 17. Організація розгляду питань.

 1. Обговорення питання на сесії ради включає :
 • доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них ;
 • співдоповіді ( у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них ;
 • виступи депутатів;
 • заключне слово доповідача та співдоповідачів.
 1. Для доповідей на сесіях ради надається до 20 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень – до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

 1. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках :
 • якщо список бажаючих виступити вичерпано ;
 • якщо ніхто не подав заяву про надання слова ;
 • у разі закінчення визначеного для виступів часу;
 • у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окремо рішення.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.

Стаття 18. Порядок надання слова.

 1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.

Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

Голова, голови постійних комісій (якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням комісії) мають право на виступи на загальних підставах.

 Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.

 Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

Стаття 19. Прийняття рішень.

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
 2. Внесенню питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або ( за її дорученням) через виступ представника комісії.

3.Процедура підготовки рішень селищної ради визначається окремим порядком, який підтверджується селищною радою. Порядок підготовки проектів рішень Бабинецької селищної ради є обов’язковим для всіх категорій осіб та органів, які є головними розробниками проектів рішень селищної ради.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.
 2. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку ставить голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі  пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи ухилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
 3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування за потребою та оголошує кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.
 4. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
 5. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради.
 6. При голосуванні депутат має один голос і подає його “за”, “проти” чи утримується голосування.
 7. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним та таємним голосуванням.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як третиною депутатів, присутніх на сесії.

Таємне голосування проводиться при обранні секретаря ради, та у інших випадках, передбачених законодавством, а також за окремою ухвалою сесії.

 1. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією, головуючий на засіданні (голова лічильної комісії) оголошує результати голосування і повідомляє : прийнято проект (пропозицію) чи відхилено.

При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не »водитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

 1. При поіменному голосуванні кожен депутат за представленням свого посвідчення лічильній комісії особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис “за”, протити” або “утримався” та власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати іменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

 1. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Зразок бюлетеня затверджується радою.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє явність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам рядок і місце голосування.

Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів за представленням депутатського посвідчення, що засвідчується особистим підписом.

Кожному депутату видається один бюлетень.

Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур і одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Якщо на посаду балотувалось дві кандидатури і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів від їх фактичної кількості, то проводяться повторні вибори, в яких же брати участь та особа, яка набрала більше голосів порівняно з іншими кандидатом.

У випадку, коли на посаду голови балотувалось дві кандидатури і набрали під час голосування однакову кількість голосів, то проводяться повторні вибори, в яких можуть брати участь ці ж особи.

Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів від їх фактичної кількості, проводиться повторне посування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненнями кандидатур.

Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.

У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.

 1.  Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.
 2.  Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізніший строк введення відповідного рішення в дію.

РОЗДІЛ III

Повноваження селищної ради

Глава 4

Діяльність селищної  ради

Стаття 20. Планування роботи ради.

 1. Робота ради, як правило, планується на півроку. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться головою ради за власною ініціативою, постійними комісіями, депутатськими групами, депутатами, головою селищної ради.
 2. У план включаються питання для внесення на розгляд сесії постійних комісій, а також заходи щодо сприяння депутатам селищної ради у здійсненні ними своїх повноважень, у тому числі навчання.
 3. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які селищна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятих рішень.
 4. Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.
 5. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях селищної ради.

Стаття 21. Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету.

 1. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету вносяться в селищну раду головою селищної ради не пізніше як за 1 день до їх розгляду на сесії.
 1. Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників селищної ради Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють :

з питань програми соціально-економічного розвитку – постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку;

з питань проекту селищного бюджету – постійна комісія з питань бюджету та фінансів.

Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на засіданнях комісій з питань соціально-економічного розвитку і з питань бюджету і фінансів за участю злів усіх постійних комісій.

 1. Селищна рада заслуховує доповіді представників комісій з питань програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету., їх відповіді на питання депутатів, співдоповіді голів комісій з питань соціально-економічного розвитку та питань бюджету та фінансів.

В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

 1. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.
 2. Проекти рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії селищної де повинен бути попередньо схвалений виконкомом селищної ради.

Разом з проектом рішенням виконком подає в селищну раду :

1.\ пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити: інформацію про соціально-економічний стан селища і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту селищного бюджету;

б\. Оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих селищною радою податкових пільг;

в\. пояснення до основних положень проекту рішення про селищний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

г\. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів ;

2.\ Прогноз показників селищного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди ;

3.\ Показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

4.\ Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди ;

5.\ інформацію про хід виконання селищного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6.\ Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту селищного бюджету (подаються до постійної комісії селищної ради з питань бюджету і фінансів ).

7.\ Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає селищна рада.

 1.  Рішенням про селищний бюджет визначаються:

1\. загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

2\ бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3\ доходи бюджету за бюджетною класифікацією ;

4\ бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів ;

5\ додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

 1.  У проекті селищного-бюджету повинні бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевого бюджету селища, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 2. Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає рішення.
 3. Затверджені програми соціально-економічного і культурного розвитку, селищний бюджет, звіти і інформації про їх виконання розміщуються на інформаційній дошці селищної ради.

Стаття 22. Протоколювання засідання сесії.

1.Засідання селищної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснюють гкретаріат сесії та виконавчий апарат селищної ради.

 1. У протоколі сесії зазначаються :
 • дата, час і місце проведення сесії;
 • кількість депутатів, присутніх на засіданні;
 • питання порядку денного, внесені на розгляд;
 • прізвища головуючого на засіданні і присутніх, тексти виступів;
 • всі внесенні на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
 • повні результати голосування і прийняті рішення.
 1.  Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес »бговорення і прийняття рішень радою. Він візується головою секретаріату сесії і іідписується головою ради. Цей документ зберігається у виконавчому апараті ради, а потім дається до архівних установ відповідно до вимог нормативних актів.
 2.  Секретаріат ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які в іючають:
 • протокол засідання;
 • відомості про реєстрацію депутатів ;
 • документи лічильної комісії;
 • проекти документів, які розглядаються на сесії;
 • висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;
 • тексти виступів депутатів, які не було проголошено ;
 • запити депутатів;
 • матеріали, які поширювались серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

Стаття 23. Розгляд питання про недовіру голові селищної ради.

 1. Пропозиції про розгляд питання про недовіру голові селищної ради можуть носитись на розгляд сесії не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Рішення про включення питання для розгляду на сесії приймається більшістю гпутатів від загального складу ради.

 1. За рішенням сесії підготовку питання для розгляду здійснює одна із постійних змісій ради.
 2. Селищна рада заслуховує доповідь представника від депутатів, ініціаторів ззгляду питання, відповіді доповідача на запитання, співдоповіді постійної комісії ради, що )тувала питання до розгляду, виступ селищного голови та його відповіді на запитання.
 3. Рішення про недовіру селищному голові приймається шляхом таємного шосування.

У разі прийняття рішення про недовіру селищному голові голова ради у п’ятиденний :рмін направляє його голові райдержадміністрації.

Глава 5

Депутати, посадові особи і органи селищної ради

Стаття 25. Депутати селищної ради

 1. Порядок діяльності депутата селищної ради визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад “, іншими законами України, цим Регламентом.
 2. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та знання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата, обраного після першого засідання та замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів депутата пленарного засідання ради.

Депутату видаються посвідчення депутата встановленого зразка.

 1. Депутати селищної ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 1. Селищна рада сприяє депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
 2. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та їх органів, до складу яких він входить, виконання доручення ради та її органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому зі.
 3.  Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутат від виробничих або службових обов’язків. Доручення депутату можуть давати селищний голова, комісія, до якої депутата обрано.
 4. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, скається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про селищного голову , а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії.

Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

 1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних інь ради або засідань постійної комісії, невиконанням ним без поважних причин рішень учень ради та її органів рада може звернутись до політичної сили, яку представляє ат з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 2. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних комісій та х комісій, розпорядженнями селищної голови, службовою документацією виконавчого комітету ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.
 3. Депутат селищної ради повинен дотримуватися правил депутатської етики.

Стаття 26. Постійні комісії селищної ради.

 1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утримання і діяльності визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
 2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.
 3. Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

 1. Селищна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, секретар комісії – на засіданні комісії.

Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї комісії за винятком лічильної комісії та секретаріату, та має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар.

 1. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою.

Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної остійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

6.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії  викликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, організує роботу щодо виконання рішень комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції секретар комісії.

 1. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

8.Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається :

 • час, день, місце проведення засідання;
 • хто бере участь в ньому, головує на засіданні;
 • перелік питань для розгляду, виступаючі;
 • прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального ладу комісії і підписуються головою комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 1.  Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні місії. У цьому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за конання.

У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань, віднесених до компетенції комісії.

Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із [ученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

 1. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.
 2. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат ради.

Глава 6

Депутатський запит, пропозиції і зауваження депутатів.

Стаття 27. Депутатський запит.

 1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до селищного голови, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
 2. Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного чергової сесії, якщо надійшло напередодні засідання, або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.
 3. Селищний голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений строк дати усну або письмову відповіді на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

По запиту може проводитися обговорення та приймається рішення . Обговорення може бути відкрито, якщо на цьому наполягає депутат і не менше однієї п’ятої частини депутатів від фактичної кількості.

 1. Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесії запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

Стаття 28. Пропозиції і зауваження депутатів

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються виконавчим апаратом ради, за дорученням селищного голови розглядаються комісіями чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним селищній раді органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніше як у місячний термін, або в інші строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів селищної ради , які внесли пропозиції чи зауваження, а також селищну раду.

Глава 7

Внесення змін і доповнень до Регламенту.

Стаття 29. Зміни до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією селищного голови, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії ради.

Стаття 30. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту депутатської етики, забезпечення діяльності і охорони правопорядку. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

                                                            Селищний  голова                                    А.О. Купраш